Woningmarkt

’Eenvijfde huurwoningen onderverhuurd’

Tussen de 10 en 20 procent van de 186.000 sociale huurwoningen in Amsterdam wordt illegaal onderverhuurd. Dat zeggen woningcorporaties deze week tegen het Het Financieele Dagblad. Deze grootschalige onderverhuur zorgt voor extra schaarste op de reeds oververhitte Amsterdamse woningmarkt, omdat corporaties steeds minder woningen vrij kunnen maken voor nieuwe huurders. Slechts 3 procent van de Amsterdamse huurwoningen komt jaarlijks vrij, de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt nu veertien jaar.

Het FD baseert zich op onderzoek van data-onderzoeksbureau Decisive Facts, dat gegevens van advertentiesites verzamelde en deze koppelde aan het woningbezit van de Amsterdamse corporaties. De grote corporaties Ymere, Rochdale en Stadgenoot bevestigen dat vele duizenden woningen illegaal worden onderverhuurd.

Corporaties vinden het steeds lastiger om woonfraude op te sporen: vanwege Europese privacyregels zijn overheidsinstanties huiverig om informatie te delen.

Ook staat bestrijding illegale onderverhuur volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties niet hoog op de agenda van de gemeente. De gemeentelijke woonfraudehandhavers zijn veel tijd en energie kwijt aan Airbnb, dat voor meer zichtbare overlast zorgt dan illegale onderhuur.

De gemeente Amsterdam zegt meer werk te willen gaan maken van de bestrijding van illegale verhuur, onder meer door „datagestuurd handhaven”.