Wetsvoorstel Harbers

Tijdelijke asielvergunning voortaan drie jaar geldig

Asielzoekers die zich in Nederland mogen vestigen, krijgen voortaan een verblijfsvergunning voor drie jaar in plaats van voor vijf jaar. Als zo’n tijdelijke asielvergunning is verlopen, moeten ze eerst verlenging aanvragen – in plaats van meteen een definitieve verblijfsvergunning te krijgen, zoals nu het geval is.

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) waar de ministerraad deze vrijdag mee heeft ingestemd, maakt deel uit van het regeerakkoord. Door de duur van een asielvergunning voor bepaalde tijd te verminderen, loopt Nederland volgens Harbers meer in de pas met de rest van de Europese Unie. In de meeste EU-landen krijgen vreemdelingen in eerste instantie een verblijfsvergunning voor minder dan vijf jaar. Het nieuwe weegmoment na drie jaar zou duidelijk maken dat bescherming in Nederland in principe iets tijdelijks is. (NRC)