Leerplicht

Weer meer leerlingen thuis

Vorig schooljaar hebben opnieuw meer leerplichtige kinderen langer dan drie maanden thuisgezeten: 4.479 tegenover 4.212 een jaar eerder. Minister Arie Slob ( CU) schreef vrijdag in een brief aan de Kamer dat er versneld extra maatregelen komen. In 2016 werd het Thuiszitterspact gesloten door overheid en scholen om leerplichtigen die lang niet naar school gaan terug in de schoolbanken te krijgen. (NRC)