Brieven

Brieven 16/2/2019

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Waterschappen (1)

Beeldvorming

Jaffe Vink bezingt in NRC de universele ingenieur die weet hoe het zit en die je volgens hem in de waterschapsbesturen nodig hebt om woedend water te kunnen beteugelen (Woedend water smeekt om ingenieurs, 9/2). Daartegenover framet hij met slimme retoriek de groene waterschapspartij Water Natuurlijk als een onbekwame infiltrant in de waterschapsbesturen: de nieuwe landelijke voorzitter van Water Natuurlijk zou door zijn buurvrouw voor die functie zijn gevraagd en hij is bovendien antroposoof; in het hoofdbestuur zit een hengelaar. Dat soort beeldvorming. Die universele nooit falende ingenieur van Vink bestaat niet, en een erudiet man als Vink weet dat best. Ook dat beleid maken een heel andere discipline is dan beleid uitvoeren. Voor het laatste heeft een waterschap ingenieurscompetenties nodig, voor het eerste bestuurders met een brede blik en het vermogen om maatschappelijke belangen af te wegen en te verbinden met technische opgaven.


communicatieadviseur waterbeheer

Waterschappen (2)

Ingenieurs nodig

De reactie van Franke Hoekstra (Brieven, 12/2) op het opiniestuk Woedend water smeekt om ingenieurs toont het gelijk van Jaffe Vinks oorspronkelijke artikel onbedoeld nog maar eens duidelijk aan: er is dringend behoefte aan ingenieurs. De briefschrijver

schetst namelijk een ongefundeerd beeld over dijkhoogtes in de toekomst („dijken van tientallen meters hoog”). Ook komt Hoekstra met een volstrekt achterhaald beeld van de ingenieur. De moderne ingenieur maakt juist volop gebruik van de kennis en kunde uit andere vakgebieden. Dit maakt het vak nu juist zo boeiend. Ecologen en biologen komen met andere perspectieven op waterbouwkundige problemen, maar hebben daarbij de ingenieur nodig om dit naar een ontwerp te vertalen en ieders veiligheid te kunnen garanderen.

Macron

De eerste Franse val

In het artikel Macron is te jong, te slim. Schande! (2/2) schrijft Dominique Schnapper: „Tirannen roepen nu eenmaal vaker passie en fascinatie op dan haat”. Daarbij geeft zij als voorbeeld dat een meisje in tranen uitbarst na het overlijden van Stalin, iemand die de gevolgen van zijn beleid nooit ondervond. Ze was immers een inwoner van Frankrijk. Het bewind van Stalin maakte miljoenen slachtoffers onder zijn bevolking. Hij zorgde echter ook voor economische groei. Macron wordt gehaat door zijn bevolking, maar niet door buitenstaanders. Die haat zou komen doordat hij nooit hoefde te herstellen van tegenslag; Macron is nooit gevallen en zou te perfect zijn. Deels waar, maar juist zijn imperfecte kant is de oorzaak van de protesten. Macron flexibiliseerde de Franse arbeidsmarkt en vakbonden riepen op tot protest. De haat komt dus niet door zijn perfectie, maar door zijn eerste val.

Amsterdam

Sportvissen

Vis en wetenschap

In het artikel Drie keer wereldkampioen vissen (15/2) schrijft NRC over een tak van ‘sport’ waarin Nederland groot is. Maar de krant rept met geen woord over het feit dat vissen pijn voelen. Vissen ‘voor de sport’ is een nog ernstiger vergrijp dan de Japanse walsvisvangst ‘voor de wetenschap’, waarbij de dieren dan tenminste nog worden opgegeten.

Correcties en aanvullingen

Royement

In de column Het ecofascisme dat ons in de afgrond stort (14/2, p. 2) staat dat de VVD Fries Gert-Jan van Ulzen royeerde. Het gaat om Gert-Jaap van Ulzen, en hij is niet geroyeerd: zijn positie als Fries VVD-bestuurder werd onhoudbaar toen hij in 2017 anti-Zwarte Piet-activisten op Twitter „neger fascisten” noemde.