Tijdelijke asielvergunning voortaan nog maar drie jaar geldig

Het kabinet verkort de geldigheidsduur van een asielvergunning van vijf jaar naar drie jaar om meer in de pas te lopen met andere Europese landen.

Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) om de geldigheidsduur van een tijdelijke asielvergunning in te korten.
Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) om de geldigheidsduur van een tijdelijke asielvergunning in te korten. Foto Robin Utrecht/ANP

Asielzoekers die zich in Nederland mogen vestigen, krijgen voortaan een verblijfsvergunning voor drie jaar in plaats van voor vijf jaar. Ook heeft het kabinet besloten dat vreemdelingen na afloop van zo’n tijdelijke asielvergunning eerst verlenging moeten aanvragen in plaats van gelijk een definitieve verblijfsvergunning te krijgen, zoals nu het geval is.

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) waar de ministerraad deze vrijdag mee heeft ingestemd vloeit voort uit al eerder gemaakte afspraken in het regeerakkoord. Met het inkorten van de duur van een asielvergunning voor bepaalde tijd gaat Nederland volgens het kabinet meer in de pas lopen met andere Europese landen. In de meeste EU-lidstaten krijgen vreemdelingen in eerste instantie een verblijfsvergunning voor een kortere periode dan vijf jaar. Volgens Harbers maakt het nieuwe weegmoment na drie jaar duidelijk dat bescherming in Nederland in principe iets tijdelijks is.

VluchtelingenWerk Nederland ziet niks in de nieuwe regels: “Het is funest voor de integratie van vluchtelingen die hierdoor nog moeilijker aan het werk komen, het zorgt voor nog langere wachttijden bij de IND en leidt tot hogere kosten. Bovendien is het nu ook al mogelijk een vergunning eerder in te trekken”, laat Jasper Kuipers van VluchtelingenWerk weten aan persbureau ANP.

Om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te krijgen, moeten vreemdelingen in eigen land gevaar lopen en een inburgeringsexamen hebben gedaan of daarvan zijn vrijgesteld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist of een asielzoeker al dan niet in Nederland mag blijven. In de nieuwe situatie vraagt de asielzoeker na drie jaar eerst een verlenging van twee jaar aan met de benodigde papierwinkel, alvorens aanspraak te kunnen maken op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met de nieuwe wet, maar aangezien de coalitiepartijen de inkorting hebben vastgelegd in het regeerakkoord is dat niet meer dan een formaliteit.