Opnieuw blijven meer leerplichtigen langdurig thuis

In 2016 sloten ministeries, gemeenten en scholen een pact om alle thuiszitters in 2020 terug de schoolbanken in te krijgen. Vooralsnog zonder succes.

Volgens de Leerplichtwet moeten alle kinderen van 5 tot 16 jaar naar school.
Volgens de Leerplichtwet moeten alle kinderen van 5 tot 16 jaar naar school. Foto Getty Images

Vorig schooljaar hebben opnieuw meer leerplichtige kinderen langer dan drie maanden thuisgezeten. In het schooljaar 2017/2018 gingen in totaal 4.479 jongeren lange tijd niet naar school, een jaar eerder waren dat er nog 4.212. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) schrijft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer ontevreden te zijn over de cijfers en zegt dat er versneld extra maatregelen zullen komen.

In 2016 werd het zogenoemde Thuiszitterspact gesloten door ministeries, gemeenten en scholen om leerplichtigen die langdurig niet naar school gaan terug in de schoolbanken te krijgen. Leerlingen kunnen een vrijstelling van de leerplicht krijgen vanwege ernstige lichamelijke of psychische klachten. Doel van het pact is om in 2020 voor elke thuiszitter een passende onderwijsplek te vinden. Dat vereist volgens Slob betere samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs, schreef hij een jaar geleden.

Sinds 2013 stijgt het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuis zit gestaag. In het schooljaar 2013/2014 waren dat er nog 3.254, vorig jaar groeide dit tot bijna 4.500. Om de samenwerking tussen partijen zoals scholen, leerplichtambtenaren, en soms zelfs jeugdhulp of justitie te verbeteren, wil Slob dat er in iedere regio een regisseur beschikbaar komt die de situatie beter kan coördineren.