‘Door de pil herken je emoties minder goed’

Echt waar? Iedere week bespreekt de redactie wetenschap hier een opvallend persbericht. Wie emoties niet herkent, kan problemen krijgen in intieme relaties. Maar kun je zoiets onderzoeken met foto’s van vreemden?

Foto Unsplash

‘Gezonde vrouwen die anticonceptiepillen slikken, zijn slechtere beoordelaars van subtiele gezichtsuitdrukkingen dan niet-pilgebruikers.” Dat stond vorige week in een persbericht namens Frontiers Media, uitgever van open access tijdschriften. „Pilgebruiksters waren gemiddeld bijna 10 procent slechter in het ontcijferen van de meest raadselachtige emotionele uitdrukkingen, wat vragen oproept over de mogelijke invloed van de pil op sociale interacties in intieme relaties.”

Toe maar! Welke vragen dan? Nou, als je de emoties van andere mensen niet goed herkent, kan dat tot conflicten leiden, staat in het artikel in Frontiers in Neuroscience dat het nieuwe onderzoek beschrijft. Er staat ook in dat nog amper onderzoek was gedaan naar emotieherkenning door pilgebruiksters en pillozen, en daarvan waren de resultaten inconsistent.

Het gebied rond de ogen

Nu rekruteerde een team Duitse onderzoekers 42 pilgebruiksters en 53 vrouwen zonder hormonale anticonceptie. De vrouwen waren gemiddeld begin twintig en in verschillende fasen van hun cyclus. Ze kregen een standaardtest met 36 zwart-witfoto’s van gezichten waarop alleen het gebied rond de ogen was afgebeeld, steeds met de vraag welke van vier mogelijke emoties werd uitgedrukt.

De items werden verdeeld in foto’s die mensen in eerder onderzoek makkelijk en moeilijk vonden. Bij de makkelijke hadden vrouwen in het nieuwe onderzoek gemiddeld zo’n 80 procent goed, pil of geen pil. Op de moeilijke items scoorden pilgebruiksters iets minder goed dan pillozen: 56 tegen 64 procent correct.

Zó’n klein verschil, in één onderzoekje, dat niet eens een causaal verband aantoont tussen pil en emotieherkenning! En zou het herkennen van emoties van vreemden op foto’s niet heel anders zijn dan ‘in intieme relaties’?

Lees over hoe software emoties ziet: Emoties herkend: kijk hier hoe boos, blij of bang jij kijkt