Brieven

Brieven

Binnenkort zijn er waterschapsverkiezingen én daarbij valt iets te kiezen, maakte Jaffe Vink duidelijk in Woedend water smeekt om ingenieurs (9/2). Hoe wij omgaan met water bepaalt namelijk nog steeds hoe we kunnen wonen, werken en leven in dit natte, laaggelegen land. Aloude ingenieurskennis speelt nog steeds een rol van betekenis, stelt hij terecht. Tegelijkertijd zijn de opgaven van vandaag wezenlijk anders dan die van de vorige eeuw, toen ingenieurs de Afsluitdijk, de Deltawerken en vele lokale en regionale waterwerken ontwierpen. Ingenieurs voorzagen de stijging van de zeespiegel niet voldoende, noch de veel grotere regenbuien waarmee we tegenwoordig te maken hebben, noch het tegenovergestelde, namelijk watertekorten en droogte. Steeds hogere, bredere dijken en nieuwe gemalen zijn niet langer het antwoord waarmee we Nederland leefbaar kunnen houden. Zeker niet als we op de aloude manier blijven doorgaan met het omlaag pompen van het grondwater voor de boeren, waardoor de bodem steeds verder daalt en het probleem dus in feite alleen maar toeneemt. Kiezen we voor nog meer brede dijken die waardevol landschap hun karakteristieke erfgoed ontnemen? Of bouwen we mèt de natuur en geven we, waar dat kan, ruimte aan de rivier? Kiezen we voor een monotoon agrarisch productielandschap of voor een landelijk gebied dat plaats biedt aan natuur, recreanten en (kringloop)landbouw? Ja, technische kennis is nodig, maar juist bij dit soort keuzes gaat het om veel meer dan dat.

en
voorzitter en landelijk bestuurder Water Natuurlijk