Opinie

Wij vormen een schild tegen fake news

Het democratisch proces beschermen tegen bots en trollen uit Rusland overstijgt elk partijbelang, schrijven en andere politici.

Leden van het Europees Parlement op 13 februari 2019 in Straatsburg.
Leden van het Europees Parlement op 13 februari 2019 in Straatsburg. Foto Frederick Florin/AFP

De 350 miljoen Europeanen die in mei een nieuw Europees Parlement kiezen, zijn niet de enigen die hun stem willen laten gelden. Ook buitenlandse krachten zullen naar verwachting hun stempel op het verkiezingsresultaat proberen te drukken, gezien de systematische pogingen – onder meer door Rusland – om recente verkiezingen te beïnvloeden. Volgens een rapport van het Frans ministerie van Buitenlandse Zaken komt 80 procent van alle desinformatie in Europa uit Rusland. Een ander onderzoek, uitgevoerd op verzoek van onze eigen Transatlantische Commissie toont aan dat tot 20 procent van alle online-conversaties, bijvoorbeeld op Twitter, door bots wordt gegenereerd.

De Europese instellingen, nationale overheden, verkiezingscommissies en inlichtingendiensten zijn deels wel wakker geschud, maar er is meer nodig. Er is nauwelijks tijd om nog voor de verkiezingen wettelijke maatregelen te treffen, en sommige treuzelende lidstaten vormen een zwakke schakel, wat de hele Unie kwetsbaar maakt. En overheden moeten burgerrechten respecteren, daardoor lopen de good guys altijd twee stappen achter op degenen die zulke ‘rechtstatelijke beperkingen’ niet hebben en die vrij zijn om via nieuwe technologie nepnieuws of polariserende informatie te verspreiden.

In de praktijk staan politieke partijen en hun kandidaten zelf aan de frontlijn van de democratie en de integriteit van verkiezingen. Helaas beseffen buitenlandse bemoeials dit ook, en dus proberen ze de boodschap van kandidaten te manipuleren, bijvoorbeeld via nieuwe technologieën of sociale media, om hun eigen agenda van onvrede en instabiliteit te versterken.

We kunnen de vergiftiging van ons democratisch proces alleen overwinnen als partijen en kandidaten deze tactieken nadrukkelijk verwerpen en een schild vormen dat het proces beschermt. Daarom roepen wij alle democratische partijen – zowel pan-Europese als nationale – en kandidaten op om zich te committeren om niets te doen dat degenen die onze democratieën proberen te ondermijnen zou ondersteunen. Door:

geen gegevens of data te fabriceren, gebruiken of verspreiden die zijn vervalst, gefabriceerd of gestolen voor desinformatie of propaganda;

verspreiding te vermijden van gemanipuleerde audiobestanden, afbeeldingen of video’s, inclusief deep-fake video’s, die andere kandidaten nabootsen;

het gebruik van bots die berichten verspreiden transparant te maken, en vermijden om die bots te gebruiken om tegenstanders aan te vallen – ook via derde partijen;

cyberveiligheid actief te verbeteren, onder meer door campagne-medewerkers te trainen om aanvallen te herkennen en te voorkomen;

transparant te zijn over de bronnen van campagnefinanciering.

Lees ook Burgers kunnen prima zelf bepalen wat nepnieuws is

De grootste Deense partijen hebben in aanloop naar de nationale verkiezingen, in juni dit jaar, een akkoord gesloten om elkaar te waarschuwen als ze het doelwit zijn van buitenlandse pogingen om systemen te hacken of zich te mengen in het kiesproces. Dit is een voorbeeld voor andere landen waar partijpolitiek een eensgezind initiatief over alle partijgrenzen heen tot nu toe in de weg stond.

Wij, politici uit Europa en Noord-Amerika, vertegenwoordigen het hele politieke spectrum en verschillen over veel kwesties van mening. Maar we delen een sterk geloof in de vrije en open democratie die ons de ruimte geeft ons vrij te uiten en onze politieke programma’s te presenteren.

Door ons te committeren aan deze afspraken, laten kandidaten zien wat de eerste belofte is die zij doen als burgers die zich verkiesbaar stellen: het verdedigen van de democratie zelf.

Als we willen dat de komende verkiezingen eerlijk verlopen voor iedereen, moet elke kandidaat en partij zich hiervoor hard maken. We willen niet opnieuw een dag naeen verkiezing ontdekken dat de democratie is ondermijnd.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.