Te veel plannen voor de Rijnhaven?

Stadsontwikkeling De gemeente wil de Rijnhaven nieuw inrichten met een strandje, een park en nieuwe woningen. Er zijn ook particuliere plannen. Te veel, vinden omwonenden. Zij willen ook ná de consultatie nog meepraten.

De opening van het drijvende paviljoen in 2010 was een prille stap in de ontwikkeling van de Rijnhaven.
De opening van het drijvende paviljoen in 2010 was een prille stap in de ontwikkeling van de Rijnhaven. Foto Nils van Houts

Onder bewoners van de Wilhelminapier en Katendrecht is onrust ontstaan over de over elkaar heen buitelende plannen voor de herinrichting van de Rijnhaven. De omwonenden dringen er bij de gemeente op aan te blijven worden betrokken bij besluiten over hun woonwijk.

Dat bleek dinsdag bij de presentatie van het eindrapport over de consultatie van omwonenden en marktpartijen zoals projectontwikkelaars en architecten. Zij mochten de afgelopen maanden hun mening geven over de eerste schetsen voor de nieuwe Rijnhaven die de gemeente vorig jaar juni vrijgaf.

Die schets voorziet in de gedeeltelijke demping van de haven, met daarop een strandje aan het water en een stadspark met wandelpromenade. Tussen die promenade en de Posthumalaan komt bebouwing, tussen de 800 en 1.500 woningen. De Posthumalaan zelf behoudt zijn functie als verkeersader tussen noord en zuid in het verlengde van de Erasmusbrug maar moet als een ‘Coolsingel-Zuid’ meer allure krijgen.

In hoofdlijnen is deze visie goed gevallen, is de conclusie van de Eindrapportage Participatie en marktconsultatie Rijnhaven. „We zien de reacties als een steun in de rug bij de nadere invulling van de plannen”, aldus projectleider Peter Spakman van de gemeente.

Toch baart die nadere invulling de omwonenden zorgen, veroorzaakt door de stroom aan plannen die de afgelopen maanden het licht hebben gezien. Vorige week nog deed een aantal maritieme bedrijven uit de regio het voorstel om een deel van de haven te bestemmen als jachthaven. In ‘Marina Rijnhaven’ zouden de grootste en duurste jachten moeten komen te liggen die in Nederland worden gebouwd. Eind vorig jaar kwam er een initiatief naar buiten om een drijvend zonnepark aan te leggen met 3.770 panelen. De Rijnhaven is ook al aangewezen als de locatie voor het drijvende kantoor voor het klimaatcentrum van de Verenigde Naties, dat aan Rotterdam is toegewezen. Daarnaast zijn er ideeën voor een wijk met drijvende woningen.

„Allemaal plannen die ons als gemeente van buiten zijn aangereikt en waarover nog niets is besloten”, bezwoer Spakman, die niet op de besluitvorming hierover wilde vooruitlopen en benadrukte dat ze allemaal de „normale procedures” moeten volgen willen ze gerealiseerd worden.

Geen haven meer

Maar toch: als al die plannen doorgaan wordt het hele wateroppervlak vol gebouwd en is de Rijnhaven geen haven meer, is de vrees van omwonenden. Vandaar dat zij bij het vervolg betrokken willen blijven: als dat niet gebeurt, is deze eerste consultatie een „wassen neus” geweest, zoals een van de bewoners het dinsdag bij de presentatie uitdrukte.

Ruim vijftig bewoners hebben zich inmiddels verenigd in de Denktank Wilhelminapier, die een eigen visie op de ontwikkeling van de Rijnhaven op papier heeft gezet. De Denktank sprak de afgelopen week met de gemeente en organiseerde woensdagavond een informatiebijeenkomst met de initiatiefnemers van het zonnepark en de jachthaven.

Volgens Danny de Vries van de Denktank, tevens lid van de Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier, zijn de meeste bewoners overwegend positief over de herinrichting, maar zorgen de vele initiatieven voor onrust. „Stel dat die jachthaven er komt, zorgt het onderhoud aan de boten dan niet voor overlast? Hebben de omwonenden geen last van de schittering die een zonnepark veroorzaakt? Dat zijn allemaal vragen die leven.”

Verkeersdrukte

In de visie van de Denktank moet de gemeente de herinrichting van de Rijnhaven benutten om de problemen van het hele gebied eromheen op te lossen. Die zijn er vooral met het vele verkeer. De toeloop zal na de herinrichting alleen maar groter worden, denkt De Vries. „Je mag er niet van uitgaan dat iedereen op de fiets komt. Hoewel, fietsen hebben we hier eigenlijk ook al te veel. Het zijn soms bijna Amsterdamse taferelen op de pier.”

Om te voorkomen dat de bewoners straks „toerist in eigen buurt” worden, moet de gemeente met name de mobiliteit in goede banen leiden, zegt De Vries. En dat kan alleen door de Rijnhaven niet als apart gebied te behandelen, maar te integreren met plannen voor Katendrecht en de Wilhelminapier. De Denktank stelt voor de Rijnhaven niet te dempen, maar de kademuur te verplaatsen waardoor en ruimte ontstaat voor een grote ondergrondse parkeergarage voor auto’s en fietsen. De Posthumalaan zou als stadsas helemaal kunnen verdwijnen als het autoverkeer tussen noord en zuid over de Laan op Zuid wordt afgewikkeld. Dat zou ook meer rust geven op het drukke en onoverzichtelijke kruispunt dat het Wilhelminaplein nu is.

In hoeverre de gemeente deze ideeën serieus neemt, blijkt binnen enkele maanden. De ambtelijke projectgroep gaat de consultatie nu verwerken in een plan dat in juni gereed moet zijn. In de zomer gaat er een uitgewerkt voorstel richting het College van B&W. Daarna moet ook de gemeenteraad nog akkoord gaan.