Opinie

‘Rotterdam moet meer bouwen’

De afspraak van de regio om ruim 53.000 woningen bij te bouwen is onvoldoende.

Illustratie Lotte Dijkstra
Illustratie Lotte Dijkstra

Vorige week maakten veertien samenwerkende gemeentes rondom Rotterdam bekend dat ze van plan zijn om voor 2030 per saldo 53.700 woningen bij te bouwen, en er 19.400 in het sociale segment te laten verdwijnen. Daarmee wordt voldaan aan de vraag naar woningen nu en in de nabije toekomst, volgens de ondertekenaars van het akkoord (de woon-wethouders van de gemeentes Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Nissewaard, Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Krimpen, Capelle en Lansingerland).

Maar deze week publiceerde onderzoeksbureau ABF Research en beleggingsadviseur Capital Value een rapport waaruit blijkt dat er tot 2025 een jaarlijks tekort is van 3,1 procent van de totale woningvoorraad in de regio Groot Rijnmond. Die regio bestaat uit dezelfde veertien gemeentes aangevuld met Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Goeree Overflakkee en Zuidplas. De stelling luidt: Rotterdam moet meer woningen bouwen, de ambitie van 53.700 in de regio is te laag.

Onderzoeker Wonen, Ruimte en Economie Léon Groenemeijer bij ABF Research: „Oneens. Rotterdam en de omliggende dertien gemeentes hebben afgesproken dat ze het totale tekort aan woningen in de regio terugdringen tot 1,75 procent. Dat is ongeveer de helft van wat het nu is. Helemaal nul is het tekort alleen in regio’s die tegen krimp aan zitten. Dat kan je voor Rotterdam en omstreken niet verwachten. Als je meer bijbouwt, komen er waarschijnlijk ook meer inwoners. Andere vraag is of het ook lukt om die 53.700 woningen bij te bouwen, waardoor je dus op die halvering van het tekort komt, met name waar het gaat om sociale woningen in de gemeentes rondom Rotterdam [zoals de gemeente Lansingerland die er voor 2030 duizend moet bijbouwen, red.]. Gemeentes bouwen zelf namelijk niets. Dat doen woningcorporaties en projectontwikkelaars. Een projectontwikkelaar verdient meer aan dure koophuizen dan aan goedkope sociale woningen. Projectontwikkelaars proberen eerst grond in bezit te krijgen en die dan, door er woningen op te zetten, zo duur mogelijk te verkopen. Gemeentes hebben ook grond in bezit maar ook zij hebben belang bij een zo hoog mogelijke prijs. De vraag is dus in hoeverre ze daadwerkelijk bereid zijn om hun grond tegen een lage prijs aan corporaties te verkopen.”

Directeur Marijn Snijders bij beleggingsadviseur Capital Value: „Oneens. Het initiatief van deze veertien gemeentes in de regio Rotterdam om te gaan samenwerken en het tekort aan woningen te halveren tot 1,75 procent van de woningvoorraad is fantastisch. De ene gemeente heeft meer grond beschikbaar om te bebouwen dan de andere. Ook kunnen de gemeentes de bouw van nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen zoals jongeren, ouderen die zorg nodig hebben en gezinnen nu beter op elkaar afstemmen. Ik maak me alleen wel zorgen over het tempo. Als je het streven van 53.700 nieuwe woningen in 2030 wilt halen, moeten gemeentes er wel voor zorgen dat de projectontwikkelaars en beleggers hun procedures voor ruimtelijke ordening snel kunnen doorlopen. De vergunningen om met de bouw te beginnen moeten snel beschikbaar komen. Het is zaak om nu zo snel mogelijk te besluiten hoe gebieden ingericht moeten worden zodat projectontwikkelaars er bouwplannen voor kunnen maken. Er is nú veel kapitaal beschikbaar op de markt. Dus dit is hét moment voor het tekenen van contracten met beleggers voor de financiering van hun toekomstige bouwplannen. Wat dat betreft wordt 2019 het jaar van de waarheid. Of er genoeg sociale woningen en huizen voor middeldure verhuur gebouwd zullen worden, hangt inderdaad af van de bereidheid van deze veertien gemeentes om hun grond niet alleen tegen de hoogste, maar tegen ook lagere tarieven te verkopen. Dat is essentieel.”

Lees ook:Ook in regio Rotterdam minder sociale woningen

Raadslid Eric Kampinga van de VVD in Lansingerland (dat 1000 sociale woningen moet bijbouwen): „Eens. Als je de regio Den Haag meetelt is er een tekort geraamd van 150.000 woningen. Dat gemeentes grond goedkoop moeten uitgeven om sociale woningen te kunnen bouwen spreekt voor zich. In de grondwet staat dat iedereen recht heeft op huisvesting, ook mensen met een kleine portemonnee. Dus daar moet de gemeente voor zorgen. Maar wel met mate. Wij willen hier niet dat, zoals in Rotterdam, meer dan 60 procent van de woningen sociaal is. Wij accepteren maximaal 20 procent. Wij gaan niet alle sociale huurders die Rotterdam uitmoeten opvangen.”

Burak Yildiz, burgerraadslid van de SP in Rotterdam waar 16.600 sociale woningen verdwijnen: „Eens. Rotterdam moet meer bouwen om iederéén van een woning te voorzien, vooral in het goedkopere segment. Goedkope huizen zijn er te weinig. Dat is een probleem voor mensen met een laag inkomen maar ook voor mensen die net iets meer verdienen dan de inkomensgrens voor sociale huur en koop. De SP vindt dat de gemeente haar grond goedkoop moet uitgeven voor sociale woningbouw. Die grond is van iedereen, ook van Rotterdammers met een kleine portemonnee. Zij moeten er ook van kunnen profiteren. Het beleid is nu om goedkope huizen te slopen zoals in de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid en er dure woningen voor rijkere mensen te bouwen. Daar zijn wij tegen.”