Opinie

Failliet

In 010

Verlaten werkruimten, lege kapstokken. De Islamic University of Europe, zoals de gevel meldt, heeft haar beste tijd gehad sinds het faillissement van vorige week. Ik loop langs het desolate pand aan de Statenweg, en zie, spiedend door de lamellen, slechts een vrouw met een pet, die verstoord opkijkt vanachter haar bureau, wanneer ze mijn aanblik ziet.

Bij de ingang hangen stickers: verboden voor honden en rokers. En een officiële erkenning als leerbedrijf. Ik bel aan en iemand opent de deur. Er volgt een kleine wandeling naar een vergadervertrek, waar de curator overlegt met het schoolbestuur. ,,Ik sta u zo te woord”, zegt hij.

Even later schuift hij aan aan een tafel in de hal. Marcel Windt is zijn naam, zwart jasje, blauwe coltrui. Hij vertelt dat de ‘universiteit’, in feite een HBO-opleiding voor islamitische geestelijk verzorgers, al een paar jaar onder verscherpt toezicht staat. ,,Het ontbreekt volgens het ministerie van onderwijs aan goed bestuur en toezicht op de financiën. Halverwege november heeft minister Van Engelshoven de school nog drie maanden gegeven om orde op zaken te stellen.”

Lees ook: Islamitische hogeschool Rotterdam failliet

En daar komt nu dus dat bankroet nog bovenop? ,,Tja”, zegt Windt, ,,het zou een eufemisme zijn om te zeggen dat deze instelling in haar voortbestaan wordt bedreigd.” Maar, weet hij, er is inmiddels in naam van het geloof een inzameling begonnen om het gat van 370.000 euro te dichten. ,,Als dat bedrag deze maand binnenkomt is er een kans dat het faillissement wordt afgewend.”

Zijn advies aan het schoolbestuur: never waste a good crisis. ,,Dus, gebruik het faillissement om orde te scheppen in bestuur en financiën. En los de door de Fiod geconstateerde fraude uit het verleden op.”

Een gesluierde baliemedewerkster zegt: ,,Ik hoop dat de school te redden is. We hebben zo’n 150 studenten geestelijke verzorging. Zij kunnen een belangrijke steun zijn voor zieken en gevangenen.” Ze geeft een rondleiding door de bibliotheek, gevuld met in leer gebonden islamitische boeken. Een prachtig gekalligrafeerde koran ligt open. Wat is het belangrijkste in de islam?, vraag ik. ,,Dat je een goed mens bent.”

Drie dagen later bel ik de curator. De teller van de inzameling staat op 1300 euro.

Willem Pekelder