Basisschool

Toch weer schooladvies na de eindtoets

Het middelbareschooladvies voor kinderen in groep acht moet weer afgegeven worden na de eindtoets, in plaats van ervoor. Dat vinden regeringspartijen D66, VVD en CDA, meldde het AD woensdag. De ChristenUnie zou „welwillend” naar het plan kijken.

Onder het vorige kabinet-Rutte in 2014 werd juist besloten het schooladvies eerder af te geven. Het idee was dat leraren een beter beeld kunnen geven van een leerling dan een eenmalige toets. Wel mag de leraar het advies herzien als een leerling beter scoort bij de eindtoets.

Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) was een van de initiatiefnemers van het vervroegde advies, maar inmiddels is hij van mening veranderd, zegt hij in het AD. Niet alle ouders maken bezwaar tegen het advies van de school als uit de toets is gebleken dat hun kind een hoger niveau aankan. Alleen ouders die „erbovenop zitten” doen dat, vaak hoogopgeleide en mondige ouders. Dat is slecht voor de kansen van kinderen met minder mondige ouders.

In het schooljaar 2016-2017 kregen 177.000 kinderen uit groep 8 een middelbareschooladvies. Bij bijna 58.000 leerlingen was er aanleiding om te kijken of hun advies naar boven moest worden bijgesteld, bleek in oktober uit cijfers van het CBS. Uiteindelijk werd bij 13.000 leerlingen het advies daadwerkelijk aangepast.

Onduidelijk is nu wanneer de eindtoets zou moeten worden afgenomen. Schoolbesturen, verenigd in de PO-Raad, vinden dat de eindtoets onderdeel moet worden van het schooladvies in plaats van een second opinion, zoals nu. (NRC)