‘Eén op de vijf sociale huurwoningen Amsterdam illegaal onderverhuurd’

Door illegale onderhuur slibt de sociale woningmarkt in de hoofdstad volgens de corporaties verder dicht. Privacywetgeving belemmert handhaving.

Een appartementencomplex in Amsterdam.
Een appartementencomplex in Amsterdam.

Tussen de 10 en 20 procent van de 186.000 sociale huurwoningen in Amsterdam wordt illegaal onderverhuurd. Dat zeggen woningcorporaties woensdag in Het Financieele Dagblad. De grootschalige onderverhuur zorgt voor extra schaarste op de oververhitte Amsterdamse woningmarkt, doordat er zo minder woningen vrijkomen voor nieuwe huurders. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt op dit moment veertien jaar.

Het FD baseert zich op onderzoek van data-onderzoeksbureau Decisive Facts, dat gegevens verzamelde van advertentiesites waar woningen worden aangeboden en koppelde aan het woningbezit van de Amsterdamse corporaties. De grote corporaties Ymere, Rochdale en Stadgenoot bevestigen dat vele duizenden woningen illegaal worden onderverhuurd.

Privacywetgeving belemmert handhaving

Corporaties vinden het steeds lastiger om woonfraude op te sporen: vanwege Europese privacyregels zijn overheidsinstanties als de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank huiverig om informatie te delen. In 2018 werden in Amsterdam slechts 821 huurcontracten ontbonden nadat woonfraude kon worden aangetoond. Dat is minder dan in voorgaande jaren.

Bovendien zijn woningcorporaties bij een vermoeden van fraude voor de handhaving afhankelijk van de gemeente. De bestrijding van illegale onderverhuur staat volgens directeur Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties niet hoog op de agenda van de gemeente. De gemeentelijke woonfraudehandhavers zijn veel tijd en energie kwijt aan Airbnb-vakantieverhuur, die voor meer zichtbare overlast zorgt dan illegale onderhuur.

De gemeente Amsterdam zegt meer werk te willen gaan maken van de bestrijding van illegale verhuur, onder meer door “datagestuurd handhaven”. Woningcorporaties moeten zich sinds de wijziging van de Woningwet in 2015 uitsluitend toeleggen op woningen onder de sociale huurgrens van 720 euro.