‘Coalitie wil toch weer middelbareschooladvies na de eindtoets’

Vooral minder mondige ouders blijken onvoldoende in staat om na een goede eindtoets het advies bij te stellen.

Het advies werd jarenlang juist voor de eindtoets gegeven omdat de docent een beter beeld zou hebben van een leerling dan een toets kon geven.
Het advies werd jarenlang juist voor de eindtoets gegeven omdat de docent een beter beeld zou hebben van een leerling dan een toets kon geven. Foto Koen van Weel/ANP

Het middelbareschooladvies voor kinderen in groep acht moet weer afgegeven worden na de eindtoets, in plaats van ervoor. Dat vinden regeringspartijen D66, VVD en CDA, meldt het AD woensdag. De ChristenUnie zou “welwillend” naar het plan kijken.

Het beleid om het advies eerder af te geven werd ingevoerd in 2014, onder het vorige kabinet-Rutte. Destijds was het idee dat leraren een beter beeld hebben van een leerling dan een eenmalige toets kan geven. Wel moest de leraar in staat gesteld worden het advies te herzien als de eindtoets daar aanleiding toe gaf.

D66-Kamerlid Paul van Meenen was een van de initiatiefnemers van het vervroegde advies dat in 2014 werd ingevoerd. Inmiddels is hij van mening veranderd, zegt hij in de krant. Niet alle ouders maken bezwaar tegen het advies van de school als uit de toets is gebleken dat hun kind een hoger niveau aankan, slechts ouders die “erbovenop zitten”. Dat zijn vooral hoogopgeleide en mondige ouders, aldus het AD.

Bijstellen

In het schooljaar 2016-2017 kregen 177.000 achtstegroepers een middelbareschooladvies. Bij bijna 58.000 leerlingen was er aanleiding om te kijken of hun advies naar boven moest worden bijgesteld, bleek in oktober uit cijfers van het CBS. Uiteindelijk werd bij 13.000 leerlingen het advies daadwerkelijk bijgesteld.

Gemiddeld bleken kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen minder vaak een hoger advies te krijgen dan kinderen uit minder welvarende gezinnen. Wel komt in die groep relatief vaak een vwo-advies voor, dat dus niet hoger kan. Per niveau bekeken, bijvoorbeeld vmbo-k of havo, wordt het advies juist wel vaker voor kinderen van ouders met hogere inkomens bijgesteld. Dat geldt alleen voor de adviezen vmbo-k en hoger. Voor de adviezen vso/pro/vmbo-b en vmbo-b/k is het juist andersom.