Brieven

Brieven nrc.next 13/2/2019

CDA

Geestelijk gestoord

De recent door het CDA geventileerde leus ‘Een hele goede morgen!’ illustreert een massaal gemaakte taalfout: het verbuigen van bijwoorden. Correct is „een heel goede morgen”. Hoewel iedereen in dit geval begrijpt wat er bedoeld wordt, kunnen deze fouten een fnuikende werking hebben op het taalbegrip. Laatst las ik bijvoorbeeld over iemand die gekwalificeerd werd als „een waanzinnige goede kok”. Wie ziet nog dat hier, taalkundig gezien, kennelijk onbedoeld tot uitdrukking wordt gebracht dat deze kok zowel goed als geestelijk gestoord is! Helaas zie ik deze fout ook vaak in de teksten van NRCHandelsblad. Het wordt misschien tijd voor een taalkundig reveil, of een discussie daarover.

Meegluurouders

Een passieve generatie

Altijd een oogje in het zeil houden, is dat nou opvoeden? vroeg Wouter van Noort zich af in NRC (Gps-tracking, familie-WhatsApp en Magister: kinderen worden beperkt in hun vrijheid, 11/2). „Uit angst voor de dood van ons kind, ontnemen we hem het leven”, schreef Janusz Korczak, een invloedrijke Poolse pedagoog. In zijn tijd was er nog geen sprake van volg-gadgets, horloges met gps-functie of gezins-apps. Hij schreef dit honderd jaar geleden; ook toen waren er overbezorgde ouders die hun kind liefst risicoloos wilden zien opgroeien. Toen betrof dit vooral ouders uit gegoede milieus, die hun kind als het ware onder een stolp plaatsten en lieten ontwikkelen in een beperkte en verstikkende omgeving. Een kind dat voortdurend in bescherming wordt genomen, groeit op tot een kwetsbaar kasplantje, leert niet om te gaan met de risico’s van het leven en de risico’s van de dood. Laat het kind het spoor gerust eens kwijtraken, laat het fouten maken, laat het gerust blauwe plekken oplopen Helaas wordt het in onze tijd gebruikelijk om kinderen voortdurend digitaal te begluren. Als echte ‘curlingouders’ nemen we alle risico’s weg. We ontnemen onze kinderen daarmee het leven en creëren waarschijnlijk een passieve generatie. Volgzaam. En prima te manipuleren.


voorzitter Janusz Korczakstichting Nederland

Curlingouders

Kritisch nadenken

Het woord ‘curlingouder’ in het artikel Gun je kind ook eens een teleurstelling (11/2) is misplaatst. In de curlingsport worden de bezems niet gebruikt om obstakels weg te nemen, maar om de glij-eigenschappen van het ijs waarover de curlingsteen voortbeweegt te beïnvloeden en hiermee de snelheid en richting van de curlingsteen te manipuleren. ‘Buldozerouders’, zoals het plaatje boven het artikel aangeeft, zou een betere naam zijn.

In ieder geval kunnen Nederlanders beter curling spelen dan kritisch nadenken.

Grammy Awards

De vrouwenopmars

Vrouwen domineren’, kopt NRC op 11 februari. Enkele weken geleden „kaapten” vrouwen prijzen weg bij het IFFR (Vrouwen overheersen op prijzengala IFFR, 1/2). Het lijkt wel of er iemand op de redactie bang is voor een vermeende vrouwenopmars. Als mannen domineren of wegkapen wordt dat nooit zo in een kop benoemd, terwijl het toch schering en inslag is. Probeer het maar eens in een kop te zetten: mannen kapen prijzen weg. Vindt iedereen waarschijnlijk heel raar. Emancipatie en gelijkwaardige behandeling beginnen daar: bij het niet framen als een uitzonderlijke en beangstigende situatie.

Correcties/aanvullingen

Henri VII

In het artikel Henri VII was klaar voor de troon (9/2, p. 33) stond dat Louis-Philippe I de laatste Franse ‘monarch’ was. Hij was de laatste koning.

Aanrijtijd

In het artikel Duimendraaien voor 20 miljoen euro per jaar (12/2, p. 4) stond dat het in Oost-Groningen en Drenthe nu gemiddeld 11 minuten en binnenkort 14 tot 17 minuten duurt voordat een ambulance arriveert na een spoedmelding. Die berekening gaat echter over de reis vanaf de locatie van de patiënt tot aan een post voor spoedeisende hulp.