Brieven

Brieven

De „voortdurende herrie” in het hoofd van Anton Dautzenberg (tinnitus) is veroorzaakt door de diverse concerten die hij heeft bezocht, zegt hij (‘Ik verbeeldde me een roodborstje in mijn hoofd’, 9/2). Al decennia wordt gewaarschuwd door instanties en kno-artsen tegen de risico’s van bovenmatige blootstelling aan lawaai. Lawaaitrauma geeft grote persoonlijke hinder en veroorzaakt hoge maatschappelijke kosten. Waarom wordt de wetgeving op dit punt niet krachtiger gehandhaafd?

De oplossing lijkt mij simpel: op alle grote en steekproefsgewijs op kleinere evenementen doen mystery guests geluidsmetingen. Bij een overschrijding van de norm wordt die gerapporteerd en sluit de politie onmiddellijk het evenement. Geen waarschuwingen meer of met-de-hand-over-het-hart-strijken. Het publiek krijgt geen geld terug, de organisatoren en bands of dj’s krijgen ieder een hoge boete, bijvoorbeeld 50 euro per bezoeker. De boetes dienen ten minste de kosten van de controles te dekken.

Het zal echter niet gebeuren, want van mij wordt een eindeloze tolerantie verwacht jegens alle stupiditeiten in deze maatschappij. Bovendien kan men tegenwoordig niemand meer een strobreed in de weg leggen zonder dat daarop direct doodsbedreigingen volgen. Vrijheid blijheid, gevolgd door droefenis en ik betaal wel belasting.