Brieven

34 directeuren: minister Dekker, trek uw wetsvoorstel over schenkingen in

Foto iStock

Hooggeachte heer Dekker,

Met grote zorg hebben wij het conceptwetsvoorstel ‘Transparantie maatschappelijke organisaties’ gelezen, waarmee u verplicht wil stellen dat wij naam en woonplaats van donateurs van giften groter dan 15.000 euro op onze websites publiceren en daar zeven jaar laten staan.

De afgelopen tien jaar hebben culturele organisaties in Nederland hard gewerkt aan een mecenaatsstructuur. Die heeft in onze organisaties een goede vorm gekregen en ook veel schenkers begrijpen het belang van een particuliere donatie. Het aantal particuliere bijdragen groeit jaarlijks en Nederlanders zijn vrijgevig. Voor veel donateurs is het belang om anoniem te kunnen geven groot, vanwege redenen van privacy en veiligheid. Niet iedere schenker wil dat openbaar is welk goed doel hij of zij steunt, of dat hij of zij zich een belangrijke financiële bijdrage kan veroorloven.

Lees ook de oproep van Natuurmonumenten, KWF en Amnesty: Nagel donateur niet aan charitatieve schandpaal

Wij maken ons dan ook grote zorgen over dit voorstel, waarmee giften groter dan 15.000 euro onder grote druk komen te staan als de publicatieplicht daarover doorgaat. Deze maatregel betekent waarschijnlijk dat onze organisaties financieel in de knel komen. We verzoeken u dan ook dringend om het wetsvoorstel niet naar de Tweede Kamer te sturen. We begrijpen het belang van transparantie en gaan graag in gesprek over de manier waarop we dat kunnen organiseren. Dat moet mogelijk zijn zonder dat stichtingen en goed bedoelende donateurs in Nederland hier de dupe van worden.