Nederland verduurzaamt langzaamst van alle Europese landen

In 2017 kwam slechts 6,6 procent van de opgewekte energie uit duurzame bronnen zoals windmolens en zonnepanelen.

Europa is er in z'n geheel ook nog niet in geslaagd de doelen te behalen.
Europa is er in z'n geheel ook nog niet in geslaagd de doelen te behalen. Foto Walter Herfst

Van alle Europese landen is Nederland het verst verwijderd van het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2020, blijkt uit onderzoek van EU-statistiekbureau Eurostat (pdf). In 2017 kwam 6,6 procent van de opgewekte energie uit duurzame bronnen zoals windmolens en zonnepanelen. Het doel voor 2020 ligt op 14 procent.

Elk EU-land heeft haar eigen klimaatdoelstellingen, afhankelijk van de potentie voor duurzame energie en de economie van het land. Twaalf landen hebben hun doelen al gehaald. Twee anderen zitten daar dichtbij in de buurt. Zweden haalde als enige lidstaat meer dan vijftig procent van de energie uit duurzame bronnen. Finland, Letland, Denemarken en Oostenrijk zitten op meer dan dertig procent.

In de grafiek de landen die zich aan de doelstellingen hebben verbonden (alle Europese landen behalve Zwitserland):

Ook Europa haalt doelen niet

Europa is er in z’n geheel nog niet in geslaagd de doelen te behalen. In 2017 was 17,5 procent van de energie in Europese landen duurzaam, in 2020 moet dat 20 procent zijn. Naast Nederland zullen ook Frankrijk (16,3 procent met 23 procent als doel) en Ierland (10,7 procent met 16 procent als doel) in 2020 niet op het beoogde niveau zitten.

Het was al bekend dat Nederland de klimaatdoelen van 2020 niet zou halen. In de jaren dat andere landen overgingen op duurzame energie, bleef fossiele energie groot in Nederland. Nederland maakte de omslag nog niet voldoende.

Lees ook: Buurlanden lukt het wél om uitstoot te verminderen

Nederland investeert nu in windmolenparken op zee, naar verwachting zal Nederland de achterstand inlopen en het doel van 16 procent voor 2023 wel halen.