Brieven

Brieven

Plan S is een plan van onderzoekfinanciers dat de publicatie van wetenschappelijke resultaten in Open Access wil bevorderen. In het artikel Open access, mooi! Maar hoe dan? (8/2) ventileren wetenschappers ongefundeerde meningen over Plan S. Onderzoekers zouden geen artikelen meer kunnen publiceren in tijdschriften met hoge impact, omdat hybride tijdschriften uitgesloten zouden zijn van Plan S. Dat klopt niet. Plan S vermeldt expliciet dat er in hybride tijdschriften kan worden gepubliceerd, zolang de publicatiekosten per artikel transparant zijn, het tijdschrift op termijn van abonnement naar Open Access overschakelt, en de auteur het recht krijgt om het artikel meteen openbaar te maken. Verder wordt beweerd dat de kwaliteit van tijdschriften zou lijden omdat de peer review in de knel zou komen. Dit selectieprincipe komt niet onder druk te staan. De overgang naar Open Access zoals Plan S voorstelt, zou ook onderzoekers met weinig of geen onderzoeksubsidies niet langer toelaten om in prestigieuze tijdschriften te publiceren. Onzin. Open Access tijdschriften werken met een systeem van fee waivers voor onderzoekers die de publicatiekosten niet zelf kunnen dragen. Het doel van Plan S is om onderzoek dat met gemeenschapsgeld is gefinancierd ook direct toegankelijk te maken voor die gemeenschap voor een redelijke prijs. Van wetenschappers mag verwacht worden dat ze zich goed informeren over de manier waarop dat doel bereikt kan worden, eerder dan een dijk van mitsen en maren op te werpen.

Universiteit Leiden, Fair Open Access Alliance Sampan - academia and publishing