Ziggo hoeft illegale downloaders van films nog niet te verraden

Intellectueel eigendom De civiele rechter steekt een stokje voor de particuliere opsporing en beboeting van mensen die de film The Hitman’s Bodyguard illegaal gedownload hebben.

Beeld uit The Hitman’s Bodyguard, die illegaal werd gedownload.
Beeld uit The Hitman’s Bodyguard, die illegaal werd gedownload. Beeld Millennium Media

Dutch FilmWorks (DFW) stond op het punt de illegale downloaders van de bioscoopfilm The Hitman’s Bodyguard een gepeperde rekening te sturen. Er werd gedacht aan 150 euro per persoon als schadevergoeding wegens inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten.

Voor de opsporing van de wetsovertreders (downloaden uit illegale bron is verboden) nam de distributeur het Duitse Tecxipio in de arm. Via bestandsruildienst BitTorrent onderschepte deze techneut 203 IP-adressen, waarmee netwerken geïdentificeerd kunnen worden. Deze lijst werd naar provider Ziggo gestuurd, vergezeld van een vordering van persoonsgegevens (NAW) die bij deze IP-adressen horen. Ziggo weigerde.

Filmdistributeur wil downloaders The Hitman’s Bodyguard schadeclaim sturen.Er zijn nog wel een paar juridische hobbels.

Het aanschrijven van de internetters had het sluitstuk moeten zijn van een zorgvuldig uitgevoerde opsporingsactie. In 2017 regelde DFW zelfs nog toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het verzamelen van IP-gegevens. Ziggo was daar echter niet van onder de indruk en liet het tot een kort geding komen. Het oordeel dat de voorzieningenrechter daar vrijdag over velde, leek in het voordeel uit te vallen van DFW. De intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden en daarom heeft DFW recht op schadevergoeding, erkende de rechter. „Kenmerk van een BitTorrent-netwerk is bovendien dat degene die downloadt ook actief meewerkt aan de upload van de film.” Om de schadevergoeding te incasseren, heeft DFW volgens de rechter „een reëel belang bij het verkrijgen van de persoonsgegevens van de houder van de IP-adressen”. Het middel – overdracht van persoonsgegevens via de provider – acht de rechter niet te ingrijpend.

‘Elementen van een boete’

En toch hoeft Ziggo die persoonsgegevens niet aan Dutch FilmWorks te verstrekken. De rechter kan zich namelijk vinden in de vrees van Ziggo dat de IP-houder niet bestand is tegen „het ‘geweld’ van DFW en haar advocaten”. Het kan best zo zijn dat „het vriendje van de zoon van een IP-houder” die film heeft gedownload, licht Jens van den Brink, de advocaat van Ziggo, toe aan NRC. Als de IP-houder wordt aangeschreven als rechtenschender moet deze dus niet zo schrikken dat hij meteen betaalt. De rechter neemt het DFW kwalijk dat het vaag blijft over de brieven die het aan de IP-houders zal versturen. Tegelijk is de schadevergoeding van 150 euro „op geen enkele wijze onderbouwd”. Niet is uitgesloten, zo redeneert de rechter, dat in het schadebedrag „ook elementen van een boete zitten” – en dat mag niet.

Bertil van Kaam, advocaat van Dutch FilmWorks, blijft erbij dat de abonnementhouder aansprakelijk is voor de „via zijn IP-adres gepleegde auteursrechtinbreuk”. De rechter gaat daar volgens hem in mee. DFW verloor volgens hem de zaak omdat de rechter te voorbarig was in het beoordelen van de toekomstige correspondentie aan de IP-houders. „Van DFW kan niet worden verlangd dat zij nu al, in deze procedure tegen Ziggo, aangeeft wat zij precies naar wie zal sturen. Dat kan immers per geval verschillen.” Ook de schadevergoeding van 150 euro is volgens hem niet absurd hoog. „Het gaat immers om schade én kosten.” Van den Brink, echter, wijst erop dat je The Hitman’s Bodyguard al voor 3 à 4 euro legaal online kunt bekijken.