Opinie

Staken

De schoolleiding waarvan ik deel uitmaak heeft besloten dat leerlingen mogen meedoen aan de Klimaatmars mits hun ouders toestemming geven en zij dit aan de school kenbaar maken. Leerlingen die zeggen dat ze gaan ‘staken voor het klimaat’ heb ik inmiddels uitgelegd dat staken een werknemersrecht is en dat hetgeen zij gaan doen valt onder de noemer ‘spijbelen voor het klimaat’. De avond voor de Klimaatmars ontvang ik een bericht van een ouder die het zekere voor het onzekere neemt: „Ik heb van mijn zoon vernomen dat het verplicht is een mail te sturen in verband met het spijbelen voor de staking.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl