Orbán haalt uit naar gemengde bevolking en wil meer Hongaarse kinderen

Bevolkingspolitiek De Hongaarse premier Orbán doet een nieuwe poging om het geboortecijfer te verhogen. Vrouwen met vier kinderen betalen geen inkomstenbelasting meer.

Pas bij drie kinderen wordt de lening kwijtgescholden die iedere getrouwde Hongaarse vrouw onder de veertig jaar krijgt.
Pas bij drie kinderen wordt de lening kwijtgescholden die iedere getrouwde Hongaarse vrouw onder de veertig jaar krijgt. Foto Zoltan Balogh/EPA

In een poging de bevolkingskrimp en vergrijzing in Hongarije tegen te gaan heeft premier Viktor Orbán moeders van vier of meer kinderen beloofd dat ze nooit meer inkomstenbelasting hoeven te betalen. In zijn jaarlijkse ‘staat van de natie’-toespraak kondigde Orbán zondag nieuwe subsidies aan voor gezinnen en haalde hij uit naar landen die door open grenzen „gemengde bevolkingen creëren”.

De rechts-nationalistische Orbán, die sinds 2010 premier is van Hongarije, heeft zich de afgelopen jaren fel verzet tegen immigratie, specifiek uit islamitische landen. Zo bouwde hij in 2016 een hek aan de grens met Servië en verwerpt hij EU-quota voor het opnemen van vluchtelingen. „Het gaat ons niet om de aantallen, wat wij nodig hebben, zijn Hongaarse kinderen. Voor ons betekent immigratie overgave”, zei hij zondag.

Orbáns nieuwe ‘gezinspakket’ bestaat uit een lening van 10 miljoen forint (ruim 31.000 euro) die elke vrouw jonger dan veertig jaar krijgt wanneer zij voor het eerst trouwt. Als zij één of twee kinderen krijgt, mag ze langer doen over de terugbetaling. Bij een derde kind wordt de lening kwijtgescholden en bij de geboorte van een vierde kind krijgen de moeders zelfs levenslange vrijstelling van inkomstenbelasting.

Lees ook over paniek vanwege een krimpende bevolking in diverse Oost-Europese landen

Polen

Orbán is niet de enige Midden-Europese regeringsleider die op deze manier voortplanting wil stimuleren. De populistisch-rechtse regering van Polen introduceerde in 2015 het ‘500+-programma’, waardoor elk gezin met twee of meer kinderen elke maand 500 zloty (115 euro) kinderbijslag krijgt. Hoewel het programma een licht positief effect op het geboortecijfer lijkt te hebben, is het aantal vrouwen dat werkt erdoor afgenomen.

Ook Hongarije geeft gezinnen al relatief veel toeslagen en voordelen. Zo krijgen gezinnen met drie of meer kinderen sinds 2015 een bedrag van 10 miljoen forint en een goedkope lening als ze een huis kopen. Ondanks het programma daalde het Hongaarse geboortecijfer het afgelopen jaar. Het verschil met Orbáns nieuwe ‘babysubsidie’ is dat vrouwen het geld nu vooraf in plaats van achteraf krijgen en dat dit niet meer verbonden is aan het kopen van een huis.

Door een laag geboortecijfer en emigratie naar landen met hogere lonen kampt Hongarije met forse arbeidstekorten. Eind vorig jaar nam het Hongaarse parlement, waar Orbáns Fidesz-partij een tweederde meerderheid heeft, een omstreden wet aan die werknemers kan dwingen meer overuren te maken. Nadat Orbán zondag zijn jaarlijkse toespraak had gegeven, gingen demonstranten in Boedapest de straat op om tegen deze ‘slavenwet’ te demonstreren.