Ministerie gaf onterecht buitenlandvergoeding aan ambtenaar in Den Haag

Topambtenaar Henk Brons ontving ruim 40.000 euro als compensatie voor het wonen in het buitenland, terwijl hij in Nederland woonde en werkte.

Brons (links) en premier Rutte in 2013.
Brons (links) en premier Rutte in 2013. Foto Martijn Beekman/ANP

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft fouten gemaakt bij de toekenning van de buitenlandvergoeding van ruim 40.000 euro aan een topambtenaar die in Den Haag woonde en werkte. Dat concludeert de Auditdienst Rijk (ADR) in een maandag gepubliceerd rapport.

Het gaat om Henk Brons, die vanaf 2015 vertegenwoordiger van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten was. Hij ontving de buitenlandvergoeding ter compensatie van leefkosten en eventuele dubbele woonlasten. In september 2017 kreeg Brons een tweede functie, toen hij werd gevraagd als waarnemend directeur Koninkrijksrelaties in Den Haag. Hiervoor verhuisde hij terug naar Nederland.

In de negen maanden dat Brons beide functies uitvoerde, was hij zestien dagen op zijn post op Curaçao. Toch ontving hij in deze maanden 41.745 euro buitenlandvergoeding. Dit is in strijd met de richtlijnen van het ministerie, die voorschrijven dat ambtenaren alleen aanspraak maken op de regeling als zij hun post jaarlijks niet langer dan zestig dagen achtereen verlaten. Het ministerie stelde deze regel buiten werking vanwege Brons’ “uitzonderlijke situatie”.

Lees ook: 40.000 euro buitenlandvergoeding voor ambtenaar in Den Haag

Terugbetalen

De ADR, een onafhankelijke auditor van de rijksoverheid, concludeert nu dat de vergoeding onterecht was. Het “maatwerk” van het ministerie was niet goed uitgevoerd en onvoldoende gemotiveerd. Volgens de ADR had het ministerie beter een regeling kunnen toepassen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor gedetacheerde ambtenaren die tijdelijk terug zijn in Nederland. Dan zou Brons’ uitkering zijn doorgelopen, maar met een lager bedrag.

Brons zelf treft volgens de ADR geen blaam. Wel heeft de ambtenaar besloten om een deel van de vergoeding terug te betalen. Hoeveel dit is, wil hij noch het ministerie vertellen. Brons zou dit op eigen initiatief hebben besloten.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, D66) schrijft in een Kamerbrief de zaak “te betreuren” en de aanbevelingen van de ADR over te nemen. Dat betekent dat het aantal maatwerkafspraken wordt teruggedrongen en beter wordt gemotiveerd. Ook worden de regelingen van de ministeries van BZK en Buitenlandse Zaken “geharmoniseerd”.