Het CDA wil wel én geen haast maken met klimaatbeleid

Na de discussie over het kinderpardon is in het CDA de discussie over het klimaatbeleid begonnen. D66 wil miljarden uitgeven aan bomen, waterstoftankstations en isolatie. En Denk verzon zelf de fraude-kop boven een artikel.

HET ECHTE CDA: Waar staat het CDA in het politieke spectrum? Is het een middenpartij, of een partij voor de bezorgde burger, rechts van het midden? Die vraag speelt op sinds het CDA een ommezwaai maakte over de verruiming van het kinderpardon - de kiezer zou wel eens kunnen denken dat de partij daardoor niet meer conservatief-rechts is. Partijleider Sybrand Buma wilde die gedachte ongetwijfeld wegnemen toen hij afgelopen weekend op het partijcongres en in De Telegraaf pleitte voor een hardere aanpak van criminaliteit.

HET ECHTE CDA II: Het volgende discussiepunt voor de partij: het klimaatdebat. Op het congres werd een resolutie van de lijsttrekkers van de twaalf provincies aangenomen, die vinden dat er een einde moet komen aan het ”drammen” over het klimaat. Maar de resolutie van jongerenpartij CDJA, waarin werd gepleit voor ”grote stappen” in het klimaatbeleid, kreeg óók een meerderheid. De partijtop wilde de laatste resolutie ontraden, maar deed dat uiteindelijk niet - volgens het CDJA omdat die anders toch wel was aangenomen. Wil het echte CDA opstaan?

CAMPAGNEAFTRAP: Ook andere partijen hadden het afgelopen weekend de aftrap van hun campagne - die overigens te volgen is op het slowblog van NRC. Geert Wilders flyerde in Enschede en zijn boodschap was duidelijk: ”Stuur Rutte weg!” Wilders’ aanhang vindt Baudet niet verkeerd, maar ”Geert is meer recht voor z’n raap” en ”heeft schijt aan alles”. Ook volgens SP-leider Lilian Marijnissen gaan de komende verkiezingen om “Rutte zijn meerderheid af te pakken”. Ze liet zich interviewen met trotse vader Jan. ”Ik weet wat voor slangenkuil het Binnenhof is. Maar ze verrast met elke keer. In moeilijke interviews, Kamerdebatten… Ze lult d’r eigen d’r gewoon uit.”

CAMPAGNEAFTRAP II: Bij de ChristenUnie heerst juist positiviteit over het kabinet-Rutte III. Nu VVD en CDA instemden met de verruiming van het kinderpardon, wil Gert-Jan Segers stappen zetten met het klimaatbeleid. De twaalf CDA-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen pleitten eerder voor ”een realistischer tempo in de uitvoering” van de klimaatmaatregelen. Segers dreigde: ”Ik heb ook twaalf lijsttrekkers” en die willen ”een ambitieus klimaatakkoord”.

TWAALF LIJSTTREKKERS: Waar de twaalf lijsttrekkers van de ChristenUnie er verder het zwijgen toe deden, zet D66 hen juist op de zeepkist. De twaalf lijsttrekkers lanceren vandaag plannen waarin provincies in totaal ruim vijf miljard gaan uitgeven voor een groen beleid, meldt de NOS. Veel provincies hebben aardig wat geld in kas vanwege de verkoop van aandelen van energiebedrijven, en dat geld moet volgens D66 worden geïnvesteerd in schone energie, laadpalen en isolatie van huizen. Bijna 2 miljard euro komt uit Gelderland - daar wil D66 elke inwoner 2.000 euro geven om zijn of haar huis te isoleren. ”Als een schenking of lening, afhankelijk van hun inkomen.” Bij andere provincies gaat het om enkele honderden miljoenen. Zij willen bomen planten, elektrisch rijden stimuleren of om de honderd kilometer een waterstoftankstation plaatsen. Wat zouden de twaalf lijsttrekkers van de VVD daar van vinden?

CAFÉRUZIE: Het was de ”parlementaire variant op de caféruzie”: het ‘debat’ tussen PVV-Kamerlid Machiel de Graaf en Selcuk Öztürk van Denk. De Graaf dreigde Öztürk “eeuwig na te jagen”, nadat die hem had beschuldigd van fraude op basis van een krantenartikel. Dat stuk was geschreven door NRC-columnist Tom-Jan Meeus, die om een kopietje vroeg bij Öztürk. Toen bleek dat de partij zelf een kop boven het stuk had gezet, waarin De Graaf werd beschuldigd van fraude. Dat woord kwam in het artikel helemaal niet voor. Volgens Denk was die kop er door “een stagiair” bovengezet, maar de partij zette later wel een filmpje van het debat op hun Facebookpagina, met de aankondiging dat Öztürk De Graaf “confronteert met zijn eigen fraude”. In de gemeenteraad van Rotterdam deden raadsleden van beide partijen de scheldpartij nog eens dunnetjes over.

KWETSBARE POLITICI: Ruim 24 miljoen euro ging er de afgelopen zes jaar op aan wachtgeld voor Kamerleden en bewindspersonen. De Telegraaf vroeg de cijfers op bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel politici maken maar kort gebruik van de wachtgeldregeling, maar er zijn ook uitschieters, stelt de krant. Zo zou oud-minister Gerd Leers in totaal bijna 350.000 euro hebben ontvangen. Hij begon een eigen bedrijf waarmee hij onder meer oud-politici aan het werk wil helpen. ”Zoiets moet je natuurlijk opbouwen, dus heb je financiële ondersteuning nodig”, aldus Leers. Ook Fred Teeven heeft een eigen onderneming - maar hij ontvangt minder wachtgeld omdat hij ook als buschauffeur aan de slag ging. Co Verdaas en Frans Weekers, beiden oud-staatssecretaris, verdedigen de wachtgeldregeling. “Je vertrek zie je niet altijd aankomen, het was voor het eerst dat ik opeens geen baan had”, aldus Weekers. Verdaas: ”Wie krijg je zonder wachtgeldregeling ooit nog de politiek in?” SP-Kamerlid Ronald van Raak wil de wachtgeldregeling juist afschaffen. ”Zzp’ers en mensen met een flexcontract zijn pas kwetsbaar.

QUOTE VAN DE DAG

“Dan is het toch nep? De kiezers zien de heer Baudet op die lijst, en denken: dat is een fantastische figuur, daar ga ik op stemmen, en dan doet u het niet.”

Hans Wiegel vindt dat Thierry Baudet niet op de lijst van de Provinciale Staten moet staan, als hij niet van plan is om zijn plek daadwerkelijk in te nemen als hij wordt verkozen.