Brieven

Brieven nrc.next 11/2/2019

Pijnstillers

Hulp bij afbouwen nodig

Te veel patiënten kunnen te makkelijk zware pijnstillers blijven slikken via herhalingsrecepten (Zware pijnstillers haal je gewoon met een herhaalrecept, 7/2). Zorgminister Bruins (VVD) wil dat gaan aanpakken. In de opsomming van te nemen maatregelen staat gelukkig ook vermeld dat zorgverleners een afbouwschema met de patiënt moeten bespreken bij verslavende opioïden. Want stoppen met dit soort medicijnen is vaak een moeizame weg. Een belangrijk deel van de patiënten is erbij gebaat dat dit in kleine stapjes van dosisvermindering gebeurt. Dat is vaak niet mogelijk met de huidige, gangbare tabletsterktes. Toegankelijkheid tot op maat gemaakte afbouwmedicatie is speerpunt van de Vereniging Afbouwmedicatie. Wij verwachten een vruchtbare samenwerking met minister Bruno Bruins van Medische Zorg.


Vereniging Afbouwmedicatie

Natuurbeleid

Pak Staatsbosbeheer aan

Dat Staatsbosbeheer monomane trekken vertoont, zal niemand meer zijn ontgaan (Hoe Staatsbosbeheer zijn eigen draagvlak wegkapt, 7/2). Geen probleem, wanneer dit zou leiden tot goed bosbeheer dat strookt met het nieuwe denken over natuur en milieu. Maar de dienst blijft zich onverstoorbaar vastklampen aan een benadering van natuur als ware het een boerenbedrijf in overlevingsnood: slachten, kappen, productie en bijverdienen. Onbegrijpelijk dat de directie weggekomen is met het echec van de Oostvaardersplassen. Wanneer de politiek niet snel ingrijpt in deze organisatie, is het een kwestie van tijd of de eerste politici zullen worden meegetrokken in het moeras van Staatsbosbeheer.

Identiteit

Mascotte: Europese uil

De noodkreet van de prominente schrijvers van het artikel Huize Europa staat in brand (26/1) is een lovend appèl, maar het valt te betwijfelen of daarmee wordt bereikt wat zij uiteindelijk nastreven: de terugkeer en verspreiding van het enthousiasme van weleer voor het Europese ideaal. Waarom is er zo weinig animo voor Europa? Één van die oorzaken is ongetwijfeld het gebrek aan persoonlijke binding met de Unie, het identiteits- en thuisgevoel, zoals dat bestaat met het eigen land. Waarschijnlijk is dat het gevolg van de vooral zakelijke oprichting, met de nadruk op economie. Daardoor ervaart men Europa als niet meer dan een abstract begrip: een entiteit zonder charisma, zonder empathie, zonder smoel! Twaalf sterren tegen een blauwe achtergrond als symbool van de Unie lijkt dan ook geen warme emoties op te wekken. Laat de EU het voorbeeld van veel landen volgen. Die hebben er een beproefde ‘oplossing’ voor: een mascotte. De VS heeft zijn adelaar, Rusland een beer, China een draak, Duitsland zelfs een tweekoppige arend, het VK een leeuw. Waarom niet een uil voor de Europese Unie? Mascottes dragen bij aan een gevoel van trots, saamhorigheid en prestige. De uil staat voor intelligentie en wijsheid en is snel en vastbesloten; eigenschappen waar weinig op af te dingen valt en waaraan menig Europeaan zich zal willen verbinden. Een uil als mascotte zou tussen die sterren geen slecht figuur slaan en vooral met een ‘menselijker’ uitstraling dienst kunnen doen als sympathieke voorlichter voor de Europese zaak en als vertegenwoordiger van de waarden waar Europa voor staat.

Correcties/aanvullingen

Metabreiwerk

In het artikel Nieuw textiel: lekker warm én koel (8/2, p. 16) staat dat de lap metatextiel gevlochten is. Dat klopt niet: de lap is gebreid.

John Berends

Bij Deze commissaris is meer van bruisende feesten (7/2, p. 9) is een verkeerde foto geplaatst. Hierop is niet de beëdiging van John Berends als commissaris van de koning in Gelderland te zien, maar die van de op dezelfde dag beëdigde Utrechtse commissaris Hans Oosters.