Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Menno Bosma en Roeland Muskens schreven over rijke zakenlui die na een succesvol ondernemerschap een deel van hun vermogen weggeven aan goede doelen, soms politiek van aard (Foute filantropen bedreigen de democratie, 2/2). Geld verdienen met ‘slecht doen’ en daarna ‘goed maken’, vinden de schrijvers. Los van deze stellingname, verbaast het ons dat in één adem ook de Postcode Loterij wordt genoemd. De Postcode Loterij is onvergelijkbaar met miljardairs die door filantropische giften hun reputatie oppoetsen. Loterijen hebben als doel zoveel mogelijk fondsen te werven voor de samenleving. Ieder jaar geven we de helft van alle inkomsten uit lotverkoop weg, de andere helft is bestemd voor de noodzakelijk aantrekkelijke prijzenpot en organisatie. Een team van specialisten werkt maanden om tot een zorgvuldig voorstel voor de verdeling te komen. De onafhankelijke raad van commissarissen besluit uiteindelijk over de verdeling van de loterijopbrengsten aan goede doelen en culturele instellingen. Op dit moment krijgen 103 goede doelen met duidelijk draagvlak in de samenleving jaarlijkse een vaste bijdrage. Deze organisaties richten zich op ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, natuurbescherming, sociale cohesie in Nederland. Bij de VriendenLoterij en BankGiro Loterij kan de deelnemer zélf kiezen naar welk goed doel zijn bijdrage gaat. Honderdduizenden deelnemers doen dit iedere maand. Democratie ten top.


Hoofd Communicatie Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij