Brieven

Brieven 9/2/2019

Klimaatprotest (1)

Politici en protest

Tijdens de les maatschappijwetenschappen vroeg mijn docent zich af waarom slechts één iemand uit de klas naar Den Haag is gegaan om te protesteren.

„Vinden jullie het klimaat dan niet belangrijk?”, vroeg hij zich af. Uiteindelijk was iedereen het erover eens dat het klimaat wel belangrijk is, maar velen waren niet overtuigd dat een klimaatparade erg zinvol zou zijn. Leerlingen vroegen zich af wat het doel van de protesten eigenlijk is. Meer aandacht van de regering voor het klimaat is een erg breed doel. Willen de protesterende kinderen soms dat de regering het eten van minder vlees gaat promoten? Zelf staan de kinderen in de rij bij de Mac om een chili chicken te halen.

Willen ze dat de regering extra gaat letten op uitstoot van auto’s en vliegtuigen? In dat geval zullen ze zelf ook hun vakantie met het vliegtuig naar Albufeira en Lloret de Mar moeten cancelen.

Bovendien is het makkelijk praten als je zelf nog geen auto hebt en maximaal vijftien minuten naar school moet fietsen. Ik zie een overeenkomst tussen de protesterende kinderen en de regering: het zijn groepen die allebei van alles roepen, maar niet precies weten wat ze willen.

Klimaatprotest (2)

Serieuze scholieren

Stel je eens voor dat het in Nederland als volgt geregeld was:

1. Als een werknemer wil aansluiten bij een georganiseerde staking, krijgt hij/zij van de overheid te horen dat staken alleen geoorloofd is op een vrije dag.

2. Als er dan toch gestaakt wordt, moet de werknemer eerst een handgeschreven brief aan de werkgever sturen, om te laten zien dat het hem/haar echt te doen is om het stakingsdoel, en niet om „lekker een dagje vrij”.

3. Een stakende werknemer moet tijdens de staking foto’s van zichzelf naar de werkgever sturen om zijn/haar aanwezigheid te bewijzen. Wedden dat dit absoluut niet geaccepteerd zou worden? En terecht!

Waarom zijn dit dan wel de zaken waar scholieren mee te maken krijgen, als ze willen aansluiten bij de scholierenstaking voor het klimaat? Het wordt tijd dat jongeren serieus genomen worden!

Klimaatprotest (3)

Rutte naar school

Nog tijdens de klimaatmars van de scholieren stelde Premier Rutte:

Nederland doet het meest aan CO2-reductie van alle landen in Europa”. Maar wat is volgens internationale bronnen de Nederlandse vermindering van CO2-emissies in 2016 ten opzichte van ijkjaar 1990, en hoe is de vergelijking met de drie grootste economieën van Europa? Groot-Brittannië drong de uitstoot met 31 procent terug, Duitsland met 21 procent en Italië met 18 procent. Nederland blijft steken op plus 8 procent. Als scholieren weer gaan spijbelen om hun zorgen kenbaar te maken, kan onze minister-president beter terug naar school om zijn kennis bij te spijkeren.

,

Democratie

Protestpartijen

De komende verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement zouden kunnen eindigen in een deceptie. Een lage opkomst, verdere versnippering en een overwinning voor populistische protestpartijen zijn bepaald geen hersenschim. Niet uit te leggen is bovendien dat provinciale verkiezingen het landelijke bestuur ontregelen omdat de samenstelling van de Eerste Kamer wijzigt. Ik kan de conclusie al bedenken: de burger haakt af. Democratie vraagt kennis van zaken, betrokkenheid en actieve inzet. Dat is ver weggezakt. Elke keer zijn verkiezingen een tussentijdse opiniepeiling voor de coalitie. Media versterken dit beeld met hun focus op verliezers en winnaars in Den Haag. Gemeenteraad, Provinciale Staten maar ook Eerste Kamer, Tweede Kamer en uiteindelijk de burger zijn de grote verliezers. Dit kan niet doorgaan. Vroeger of laat moeten we er aan geloven: het huis van staatsman Thorbecke uit de 19e eeuw moet dringend gerenoveerd worden.

Mijn voorstel is als volgt: directe en gelijktijdige verkiezingen voor zowel Eerste als Tweede Kamer. Zo komt er een afgewogen balans tussen regering en een controlerend parlement dat bestaat uit twee kamers met verschillende bevoegdheden. Een nieuwe regeringscoalitie kan 4 jaar vooruit. Aan te bevelen is om dit te combineren met de Europese verkiezingen. Belangrijke besluiten worden immers vaker in Brussel dan in Den Haag genomen. Het beeld dat de landelijke politiek alles zou bepalen is onhoudbaar, zorgt voor frustratie en doet het Europees Parlement geen recht. Het wegzetten van Europa als onbelangrijk (of zelfs bedreigend) voor Nederland is daarmee geneutraliseerd. Tot slot bepleit ik een kiesdrempel van 5 procent om versnippering en onbestuurbaarheid te voorkomen.

Kosovo

Poetin profiteert

NRC checkt en concludeert dat niet valt vast te stellen of Kosovo met de oprichting van een leger het international recht schendt (NRC, 7 januari). Het onafhankelijke Kosovo stond tot 2012 onder internationaal toezicht. Met name de rechten van de Kosovo-Servische gemeenschap dienden te worden gewaarborgd. De organisatie die onder mijn leiding met de uitvoering werd belast keurde de grondwet van Kosovo goed, met daarin de bepaling dat de Kosovo Security Force qua omvang en taken aan nauwe beperkingen werd onderworpen. Dit terwille van stabiliteit in de Balkan. Na beëindiging van mijn mandaat zagen de westerse landen erop toe dat deze regel van kracht bleef. Recentelijk heeft de Trump administratie echter toegegeven aan de aandrang van Kosovaarse politici om een leger op te zetten.

De vraag of hiermee het internationaal recht wordt geschonden maakt deel uit van de voortgaande polemiek over Kosovo. Politiek gesproken is relevant dat het besluit tot oprichting van het leger door het parlement werd genomen zonder de vereiste dubbele meerderheid, dat wil zeggen zonder medewerking van de Kosovo-Servische parlementsleden. Dit betekent een ernstige inbreuk op de rechten van de grootste minderheid en een tegenslag voor het streven naar multi-etnische samenleving en verzoening. Poetin zal hiermee zijn voordeel kunnen doen.


oud-NAVO-functionaris

Trump

Liegen, bedriegen

Uit de krant van 6/2 blijkt dat men in België en de VS anders omgaat met uitspraken van politici. Terwijl een Belgische minister wegens een leugen moet opstappen, worden bij Trump vijf leugens of verdraaiingen geconstateerd zonder dat dit consequenties heeft. Kan de kop ‘Trump bedient al zijn kiezers’ niet beter ‘Trump bedriegt al zijn kiezers’ zijn?