Bomenkap

Bomen De Rode Hoed worden niet gekapt

De vijf esdoorns in de binnentuin tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht blijven behouden. In december 2017 verzocht een bewoonster van de Prinsengracht, mede namens het maatschappelijk en cultureel debatcentrum De Rode Hoed, tot het kappen van vijf esdoorns die tussen de 50 en 70 jaar oud zijn en 25 meter hoog.

Redenen tot aanvraag van de kapvergunning waren onder meer het gevaar van takbreuk, het wegnemen van zonlicht en overlast van vocht in de gevel. Aanvankelijk verleende het stadsdeel de vergunning op grond van de kans van het breken van takken of de stam bij extreme weersomstandigheden en door lichtgebrek voor het bestaande groen. Bomendeskundige en -consulent van de gemeente, Hans Kaljee, deed nader onderzoek en kwam tot de conclusie dat er geen noodzaak bestaat om de bomen te kappen, hooguit zouden lichte snoeiwerkzaamheden nodig zijn. Ook gaf hij in zijn advies mee dat de angst voor het omvallen van de esdoorns ongegrond is.

Een aantal omwonenden diende vorig jaar een bezwaarschrift in tegen de voorgenomen kap. Dat bezwaarschrift is geaccepteerd. Stadsdeelbestuurder Micha Mos (GroenLinks) sluit zich aan bij het advies van de bomenconsulent: „Het groen dat we in ons stadsdeel hebben, willen we graag beschermen. Ik ben blij dat er in dit geval een goed alternatief is om de bomen in deze binnentuin te behouden”. Het stadsdeel gaat met alle partijen in overleg om dit besluit zo breed mogelijk te dragen.