Slapend dienstverband

Werkgever dupeert arbeidsongeschikte

Naar schatting duizenden arbeidsongeschikt geraakte werknemers krijgen van hun baas niet het geldbedrag mee waar ze recht op hebben. Zo lopen ze vaak enkele tienduizenden euro’s mis.

Werkgevers zijn sinds 2015 verplicht om hun zieke of arbeidsongeschikt geraakte personeel twee jaar lang door te betalen. Daarna krijgen ze de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. Ter compensatie van het inkomensverlies hebben werknemers recht op een ‘transitievergoeding’ van hun baas zodra die het dienstverband beëindigt. Bedrijven omzeilen die plicht door het dienstverband ‘slapend’ te houden, zonder betaling van loon.

Rechtsbijstandsverzekeraar Achmea kent meer dan 500 gedupeerden, verzekeraar DAS „enkele honderden” en de vakbonden FNV en CNV 325. Daarom schat advocaat en hoogleraar arbeidsrecht Stefan Sagel dat landelijk duizenden mensen hierdoor gedupeerd zijn, aangezien lang niet iedereen verzekerd is, of lid van een vakbond.

Vorig jaar nam de Eerste Kamer een wet aan waarin geregeld wordt dat werkgevers het volledige bedrag dat ze zieke werknemers meegeven, kunnen terugkrijgen via uitkeringsinstantie UWV, met terugwerkende kracht tot 2015. Toch is het probleem er nog, zien rechtsbijstandsverzekeraars en vakbonden.

Volgens de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ondernemers onzeker over de compensatie, omdat ze die pas vanaf april 2020 kunnen aanvragen.

Loonstrook pagina E2-3