NOC*NSF compenseert leed wielerkampioen De Bruin

Misbruik in de sport De sportkoepel helpt Petra de Bruin uit respect. Het zou om een eerste buiging van de sportwereld naar misbruikslachtoffers gaan.

Anabel Oosteweeghel

Oud-profrenster Petra de Bruin wordt door NOC*NSF gecompenseerd voor het jarenlange misbruik tijdens haar wielercarrière. Zij is, voor zover bekend, de eerste (oud-)sporter die van de sportkoepel een vorm van financiële compensatie ontvangt.

In een interview met NRC vertelt De Bruin dat NOC*NSF haar haptonomierekeningen betaalt, hulp biedt bij het vinden van een baan en de therapie bij een klinisch psycholoog gaat vergoeden. „Ze voelen zich niet verantwoordelijk voor wat mij is aangedaan, maar erkennen wel dat ze mij onvoldoende opgevangen hebben. Daarom willen ze mij nu helpen een nieuw perspectief te vinden”, aldus De Bruin.

NOC*NSF beschouwt de hulp niet als een vorm van genoegdoening, zegt woordvoerder Geert Slot. „Bij het herstellen van het contact met Petra hebben wij expliciet aangegeven te erkennen dat wat haar gebeurd is vreselijk is, niet had moeten gebeuren, en dat wij haar zeer erkentelijk zijn voor het in 2016 alsnog naar buiten brengen van haar ervaringen in de media en bij de commissie-De Vries”. Deze commissie deed in opdracht van NOC*NSF onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Deskundigen spreken van een primeur. „Het is een eerste buiging van de sportwereld naar misbruikslachtoffers”, aldus hoogleraar sport en recht Marjan Olfers. Ze spreekt van „een doorbraak” en „een morele verplichting voor de sport”.

Meerdere deskundigen pleiten in NRC voor een speciaal fonds voor misbruikslachtoffers in de sport, zoals de Rooms-Katholieke Kerk en de Jeugdzorg dat eerder ook in het leven riepen. „Het is de meest haalbare optie om slachtoffers te compenseren”, zegt Nicolette Schipper-van Veldhoven, lector sportpedagogiek aan de Hogeschool Windesheim. „We zouden voor slachtoffers moeten opkomen. Je wil niet dat ze in een juridisch steekspel terechtkomen.”

Bij Slachtofferhulp Nederland meldden zich de afgelopen twee jaar circa honderd sporters die met seksueel overschrijdend gedrag te maken kregen. 10 procent heeft behoefte aan een vorm van financiële compensatie, schat Victor Jammers, lid van de raad van bestuur. „Dat kan alleen maar in de vorm van een fonds op landelijk niveau”, vindt hij.

Lees ook: Compensatie en genoegdoening van misbruikte sporters is een heikel onderwerp. Want wie is verantwoordelijk voor het leed?

Slachtoffers van misbruik in de sport kunnen nu een aanvraag tot compensatie indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Maar de lat ligt hoog voor zo’n aanvraag, zeggen deskundigen. Hoogleraar Olfers: „Meerdere mensen die met seksueel misbruik in de sport te maken kregen, hebben me verteld dat hun aanvraag werd afgewezen. Omdat zij verder geen realistische optie hebben – misbruik aantonen via de rechter is een pijnlijk en ingewikkeld proces – kunnen zij niet op financiële compensatie rekenen.”

De emotionele bankrekening van een misbruikte sporter pagina 26-29