Khalid Amakran

Interview

‘Ik ben zelf geen haar beter dan anderen’

In de rubriek Jong! vertellen pubers over zichzelf, de wereld en elkaar. Deze week: Johannes van der Poel (18). Aanmelden? Mail pubers@nrc.nl.

Nieuwsgierig

„Al sinds mijn geboorte is mijn vader actief voor de gemeenteraad in Ede. Ik was van jongs af aan nieuwsgierig naar waar hij naartoe ging en vanaf mijn tiende ging ik vaak met hem mee. Het gemeentehuis is een beetje mijn tweede thuis geworden. In het begin begreep ik niet veel maar ik vond de sfeer leuk. Soms ving ik toch wat op. Als dat eigenaardig klonk, had ik wel het lef om naar een raadslid toe te gaan en te vragen: waarom zei je dat? De raadsleden van nu zijn wat milder in de manier van debatteren. Toen waren er wat meer die écht… non-verbaal hun zorgen konden uiten, laat ik het zo zeggen.”

Grebbedijk

„Ik ben verkiesbaar voor de SGP bij de waterschapsverkiezingen in maart. Al op het vmbo ben ik bij het waterschap betrokken geraakt. Ik zag in een flyer dat ze een nieuwe jeugdbestuurder zochten en dacht: dat ga ik gewoon eens proberen. Waterveiligheid vind ik interessant. Je hebt 1953 gehad; in 1995 ging het bijna mis in de Betuwe. Zelf ben ik geboren in 2000. Voor mijn generatie geldt: het is gewoon goed georganiseerd, waar maken we ons druk over. Maar als de Grebbedijk doorbreekt, komt het water ook in mijn gemeente. Er wordt met man en macht gewerkt om te zorgen dat we droge voeten houden. Na het vmbo ben ik mbo watermanagement gaan doen. Nederland is best welvarend, tegelijk hebben ruim 800 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater, met ziektes of de dood tot gevolg. Dan kunnen wij niet stilzitten. Ik vind dat je je daar echt, echt druk over moet maken.

Khalid Amakran
Khalid Amakran
Khalid Amakran

Zoutend zout

„Als iets lijnrecht tegenover de Bijbel staat, kan ik er niet in meegaan. Maar ik wil eerst onderzocht hebben in hoeverre het in strijd is met Bijbelse noties. De Bijbelboeken zijn geschreven in een bepaalde tijd, in bepaalde omstandigheden. In welke context moet ik zo’n tekst lezen? Dat is elke keer weer erg zoeken. Daarom ga ik ook naar de kerk; wie nat wil worden moet in de regen staan. Richting de Here God, de Almachtige Schepper zoals ik Hem meestal benoem, vind ik het vanzelfsprekend dat je bezig bent met dat soort zaken. Het is ook goed om dat zoveel mogelijk te delen. Als zoutend zout en lichtend licht. Wel altijd vanuit het besef: je bent zelf geen haar beter. Mij lukt het ook niet om helemaal langs de Bijbelse meetlat te leven.”

Zwartgrannen

„Aan sport kom ik nauwelijks toe maar ik hou erg van kleindieren. Ik had achttien konijnen, nu zijn het er wat minder. Daar ga ik mee naar tentoonstellingen. De hokken staan boven op elkaar in de tuin, als je bij ons in de woonkamer zit kijk je uit op een soort konijnenflat. Ik fok nu met zwartgrannen. Die zijn wit maar de topjes van de haarsprietjes zijn donker. Daardoor krijg je een soort waas over het konijn. Dat vind ik mooi.”