Brieven

Voor de politie was er in de Wielewaal inderdaad nooit iets te doen

Het interessante artikel van Roland Huguenin en Joke Schot over de Wielewaal, dat op 2 februari in de Rotterdambijlage van NRC stond, bracht bij mij naar een herinnering uit de jaren vijftig. Ik was destijds als jong agent werkzaam aan het bureau Charlois. Op de dienststaat stond altijd met een cijfer (1 t/4) vermeld welke wijk je die dag gedurende een bepaald uur moest ‘bewaken’. De enige niet met een cijfer aangegeven wijk was de Wielewaal.Daarvoor gold alleen de (kleine, rode) letter w. Als jonge dienders kregen wij altijd de p... in wanneer zo’n w-tje op je dienststaat stond vermeld. Waarom? Om de doodeenvoudige reden dat in de Wielewaal nimmer, maar dan ook nooit, ook maar iets te beleven viel. Een wijk, alleen bewoond door ordelievende, vriendelijke/vrolijke mensen. De kop boven het artikel, Zweedse parels voor de zwijnen, is wat mij betreft een voltreffer!

oud-hoofdcommissaris van de Rotterdamse politie