Subsidie huiseigenaren om woning op Zuid samen te voegen of te vergroten

Nationaal Programma Rotterdam Zuid Woningbezitters in focuswijken kunnen 20.000 tot 35.000 euro subsidie krijgen om hun huis uit te breiden voor meer woningvariatie.

Foto Joris van Gennip
Foto Joris van Gennip

Particuliere huiseigenaren in acht ‘focuswijken’ in Rotterdam-Zuid kunnen een nieuwe gemeentelijke subsidie aanvragen om hun woning te vergroten of samen te voegen. Het gaat om de Afrikaanderwijk, Bloemhof, Carnisse, Feijenoord, Hillesluis, Landbouwbuurt, Oud-Charlois en Tarwewijk. Dat heeft het college deze week vastgesteld.

De subsidie voor het samenvoegen van bijvoorbeeld een boven- en benedenwoning of twee appartementen in één complex is 35.000 euro. Voor het vergroten van de woonoppervlakte met bijvoorbeeld een uitbouw, kelder of zolderberging is 20.000 euro beschikbaar.

De subsidie is bedoeld om meer variatie te brengen in deze wijken met veel kleine, niet-geïsoleerde huizen die vaak in slechte staat verkeren. Het geldbedrag is een compensatie voor de bouwkosten en het verwachte verlies bij latere verkoop; de investering bij deze woningen zal zich waarschijnlijk niet terugbetalen.

In totaal is maximaal 8 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de regeling die loopt tot en met 2022. Per jaar verstrekt de gemeente maximaal 2 miljoen euro aan huiseigenaren die in aanmerking komen. Een voorwaarde is dat de woning binnen vijftien jaar niet weer wordt gesplitst in twee kleinere woningen - in dat geval kan het geld worden teruggevorderd.

Boven- en benedenwoning

In deze focuswijken bestaat ruim 75 procent van de huizen uit goedkope woningen, volgens de gemeente. Het doel van de subsidie is dat in 2030 in totaal 6.000 woningen op Zuid zijn samengevoegd, vergroot of op andere wijze sterk zijn verbeterd. Op Zuid zijn bijvoorbeeld ruim 2.000 panden met een boven- en benedenwoning. Wanneer één van de bewoners verhuist, kunnen die woningen in principe eenvoudig worden samengevoegd.

De Landbouwbuurt in Vreewijk wordt de komende jaren bij de aanpak van woningen in de focuswijken betrokken. In andere wijken, zoals Katendrecht, dreigt „disbalans” volgens de gemeente, omdat het aantal goedkope woningen hier te snel afneemt. In deze wijken willen gemeente en corporaties minimaal 30 procent betaalbare woningen behouden.

De subsidie voor woningeigenaren is onderdeel van het langlopende Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) om achterstanden rond werk, wonen en veiligheid te verkleinen. Tot en met 2031 wil de gemeente onder meer 35.000 verouderde woningen, eenderde van de totale woningvoorraad op Zuid, slopen en herbouwen of renoveren. Het gaat hierbij om 23.000 particuliere huizen en 12.000 woningen van woningcorporaties.

Het Rijk en de gemeente Rotterdam hebben samen 260 miljoen euro aan NPRZ-gelden beschikbaar gesteld voor de komende vier jaar. Hiervan gaat het grootste deel, 160 miljoen euro, naar het programma voor wonen op Zuid.

Versnellen

Wethouder Bas Kurvers (VVD) van bouwen en wonen presenteerde deze week zijn NPRZ-programma voor deze collegeperiode. Omdat de woningmarkt goed is en huizenprijzen stijgen, wil Kurvers het programma versnellen en 8.600 woningen in vier jaar tijd aanpakken. Ter vergelijking: in de afgelopen zes jaar zijn 10.300 woningen herbouwd of gerenoveerd.

Verder moet de woonomgeving, zoals de buitenruimte en bereikbaarheid verbeterd worden. Huisjemelkers worden aangepakt, met name de nieuwe groep kleine beleggers die zijn spaargeld in één woning heeft geïnvesteerd. Ten slotte wordt gewerkt aan meer veiligheid en de groene energietransitie: Zuid moet de proeftuin voor aardgasvrije wijken worden.

Het doel is dat de focuswijken ook gaan profiteren van grote bouwprojecten rond Hart van Zuid, Feyenoord City, Rijnhaven, Maashaven en Katendrecht. Om de wijken beter aan te sluiten op het omringende gebied wil de gemeente ‘ blokkades’ wegnemen, zoals verkeerswegen, bouwblokken, dijken of treinsporen. Er wordt verder onderzoek gedaan naar een brug tussen de Tarwewijk en Katendrecht en naar overkluizing van het spoor bij de Kuip.