In de Tweebosbuurt worden bijna 600 woningen gesloopt, grotendeels sociale huurwoningen. Er komen 374 woningen terug, waarvan 130 sociale huurwoningen.

Foto Hans van Rhoon/HH

Interview

Ook in regio Rotterdam minder sociale woningen

Woningmarkt Er moeten bijna 20.000 woningen uit het sociale segment verdwijnen in de regio Rotterdam, besliste de regioraad.

Er moeten in 2030 19.400 minder sociale koop- en huurwoningen staan in de regio. 16.600 daarvan moeten uit Rotterdam verdwijnen, blijkt uit het zogeheten regioakkoord dat de Woon-wethouders van veertien gemeentes in de regio Rotterdam afgelopen week tekenden. In het akkoord staat ook dat er in totaal 53.700 woningen bijkomen. „We moeten opletten dat mensen met een middeninkomen niet in de knel komen”, zegt voorzitter van het samenwerkingsverband Jan Willem Mijnans, wethouder Wonen in Nissewaard.

Hoe is dit besluit tot stand gekomen?

„Sinds vier jaar hebben we een samenwerkingsverband van veertien gemeentes in de regio Rotterdam. Dit zijn Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Nissewaard, Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Krimpen, Capelle en Lansingerland. Eén van de wethouders Wonen is voorzitter. Sinds juni 2018 ben ik dit. We hebben vijf doelstellingen afgesproken. Eén: de voorraad woningen in de regio moet voldoende zijn. Daarom moeten we er 53.700 woningen bij bouwen. Twee: er moeten voldoende sociale woningen zijn. Dat zijn woningen voor mensen met een jaarinkomen tot 34.000 euro. Drie: spreiding van het aantal sociale woningen over de regio. Want die spreiding is nu niet goed. In Rotterdam is 69 procent van de totale woningvoorraad sociaal. [214.751 van 310.300 woningen in totaal in 2017, red.]. Dat is niet in verhouding.”

Mijnans loopt naar een kaart van de gemeente Nissewaard in zijn werkkamer. Hij wijst naar de Sterrenwijk in Spijkenisse. „Hier zie je allemaal roodgekleurde blokjes. Dat is corporatiebezit. Rotterdam zal zo’n kaart vast en zeker ook hebben. Het verschil is dat wij een hele kleine particuliere huurvoorraad hebben. In Rotterdam is die heel groot.”

Wat zijn de vierde en de vijfde doelstelling van het regionale woonakkoord?

„De vierde doelstelling is met name belangrijk voor mensen die recht hebben op een sociale huurwoning: dat die huizen ook bij hen terechtkomen.”

Jullie willen voorkomen dat mensen met een hoger inkomen in een sociale huurwoning blijven zitten?

„Ja. We hebben afgesproken dat 70 procent van de sociale woningen toegewezen wordt aan mensen die minder dan 34.000 euro per jaar verdienen. Dan heb je nog 30 procent van de sociale woningvoorraad waarmee gemeentes flexibel kunnen omgaan. Doelstelling vijf is dat er genoeg sociale woningen beschikbaar moeten zijn. Dat doen we door 75 procent van de vrijkomende sociale woningen toe te wijzen aan mensen met een relatief laag inkomen.”

Dat sociale woningen worden toegewezen aan mensen die in aanmerking komen voor sociale huur is toch logisch?

„Er zijn meerdere inkomensgradaties op basis waarvan je mensen een corporatiewoning kan toewijzen.” [Dus ook hogere, red.]

Wat zijn de consequenties voor die woningzoekenden dan?

„De woningzoekenden die net iets boven de sociale huurgrens zitten, vallen straks en beetje tussen wal en schip. Daarom zijn er meer woningen nodig met middeldure huur: voor mensen die te weinig verdienen om met een normale hypotheek een huis te kunnen kopen, maar die geen recht hebben op een corporatiewoning. Dat is een lastige. Dat is een doelgroep die in de knel komt.

Wat is de oplossing voor die groep in dit regionale woonakkoord?

„Er komen heel veel woningen bij en het aanbod is gedifferentieerd. Daar komt ook die doelgroep voor middeldure huur aan bod.”

In het regionale woonakkoord worden koophuizen tot 140.000 euro gerekend tot de voorraad sociale woningen. Is dat wel terecht? Veel mensen met een inkomen onder de 34.000 euro per jaar kunnen toch geen hypotheek krijgen?

„Wij zijn bij sociale koop uitgegaan van de portemonnee van de sociale doelgroep en daar is dit bedrag uitgekomen. Het is ook niet zo dat die huizen 140.000 moeten kosten. Dat is de bovengrens. Hier in Spijkenisse heb je ook woningen van 90.000 euro.”

Er staat ook in het akkoord dat de sociale voorraad in de regio mag afnemen met 19.400 woningen, waarvan 16.600 in Rotterdam. Zijn er straks nog wel genoeg sociale woningen in de regio?

„Ja. Twee onderzoeksbureaus hebben de behoefte aan sociale woningen onderzocht. Ze hebben gekeken naar het inkomen van inwoners maar ook naar hun actuele woonsituatie. Niet iedereen met een laag inkomen heeft een sociale woning nodig. Zoals ouderen met een klein pensioen die in een afbetaald, eigen huis wonen.”

Sommige gemeentes moeten sociale woningen bijbouwen, zoals Lansingerland. Was er verzet?

„Nee. We praten hier al over sinds de start van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid in 2006. Toen Rotterdam twee jaar geleden besloot om 20.000 sociale huurwoningen te slopen [dit aantal is later verlaagd naar 12.000, red.] begrepen we dat er in sommige plaatsen een tekort in dat segment kan ontstaan. In andere gemeentes ontstaat juist een overschot door vergrijzing. Daar moet de voorraad verminderen.”