Honderden kinderen jaarlijks achtergelaten in buitenland

Uit een verkennende studie blijkt dat ouders die hun kinderen achterlaten in het buitenland dit zien als een “laatste redmiddel”.

Ouders die hun kinderen in het buitenland achterlaten, zien dit vaak als laatste redmiddel.
Ouders die hun kinderen in het buitenland achterlaten, zien dit vaak als laatste redmiddel. Foto Getty Images

Jaarlijks worden tussen de honderdvijftig en achthonderd jongeren met een migratieachtergrond door hun ouders in het buitenland achtergelaten. Dat meldt het Kennisplatform Integratie en Samenleving samen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) donderdag op basis van een verkennende studie. De onderzoekers spreken over een “traumatische ervaring” voor de jongeren.

Achterlating is vaak een gevolg van problemen bij de opvoeding, concluderen de onderzoekers. Sommige ouders met een migratieachtergrond hebben moeite hun kinderen op te voeden in een andere cultuur dan waarin zij zelf zijn grootgebracht. Als er problemen ontstaan, kiezen ouders er “uit onmacht” voor om hun kind achter te laten “zodat het in het buitenland de ‘juiste manieren’, passend bij de cultuur en het geloof van de ouders, kan aanleren”.

Exacte cijfers over de omvang van het probleem zijn er niet. In 2015 werd een meldpunt opgericht waar steeds meer meldingen binnenkomen, maar achterlating “is een complex en onzichtbaar probleem wat zich moeilijk in cijfers laat uitdrukken”, benadrukken de onderzoekers. “Slachtoffers hebben vaak geen telefoon of toegang tot internet om alarm te slaan.” Ook is er pas sinds een paar jaar aandacht voor de ernst van het probleem. In juni is het LKHA al een campagne gestart om docenten en scholen te waarschuwen.

Gevolgen

Achterlating heeft grote gevolgen voor de jongeren. Ze “worden onvoorbereid uit hun vertrouwde omgeving gehaald en kunnen te maken krijgen met armoede, verwaarlozing, psychische en fysieke mishandelingen”. Eenmaal in Nederland kunnen de jongeren vaak niet terug naar hun ouders omdat die vaak tijdelijk uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Ze belanden daardoor veelal in een pleeggezin of een instelling van jeugdzorg.

Achterlating overkomt zowel jongens als meisjes, maar de verdeling is niet bekend. Ook gebeurt het bij zowel hooggeschoolde als laaggeschoolde jongeren in de leeftijd tussen veertien en achttien jaar. Ze worden achtergelaten bij familie, een potentiële huwelijkspartner of een kostschool in landen in Noord-, West-, en Oost-Afrika, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten.