Geluidshinder

Toename klachtenEindhoven Airport

Het aantal klachten over geluidshinder rondom Eindhoven Airport lag in 2018 met bijna 45.000 flink veel hoger dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM), die het ministerie van Defensie adviseert over hinder rond vliegbases met militaire vluchten. De meldingen betreffen voornamelijk het burgervliegverkeer van en naar Eindhoven Airport, en in mindere mate militaire vluchten. Het aantal klachten groeit al jaren, evenals het vliegverkeer vanaf Eindhoven Airport. In 2016 en 2017 dienden omwonenden respectievelijk 23.000 en 29.000 klachten over het vliegveld in. (NRC)