Extern onderzoek

Over Amnesty: discriminatie, pesterij en machtsmisbruik

Op het hoofdkantoor van Amnesty International in Londen heerst een „giftige bedrijfscultuur”. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoeksbureau. De onderzoekers spreken van een cultuur van geheimhouding, wantrouwen, discriminatie, pesten en machtsmisbruik.

Zo zouden managers tijdens vergaderingen het personeel openlijk kleineren en zouden meldingen in de doofpot worden gestopt. Ook zouden medewerkers onder druk worden gezet gevaarlijke missies te ondernemen.

Verder concluderen de onderzoekers dat personeel niet genoeg beschermd wordt tegen de werkdruk en gruwelijkheden waarmee ze in aanraking komen. Medewerkers interviewen slachtoffers en bekijken en beoordelen beelden van geweld, moord en martelingen. De pogingen die zijn ondernomen om hun hulp te bieden, waren „fragmentarisch” en niet structureel van aard. Sommige leidinggevenden vonden bovendien dat medewerkers „dankbaar” moesten zijn dat ze bij Amnesty werken en boden geen hulp aan als er problemen waren.

Het onderzoek werd ingesteld nadat vorig jaar twee personeelsleden relatief kort na elkaar zelfmoord hadden gepleegd. De secretaris-generaal van Amnesty, Kumi Naidoo, noemt de conclusies van het rapport ernstig en heeft aangekondigd op zeer korte termijn met maatregelen te komen.

Volgens de Nederlandse afdeling van Amnesty zijn er geen aanwijzingen dat in Nederland sprake is van „een problematische bedrijfscultuur”. In een reactie zegt de directeur „ernstig geschrokken” te zijn van het rapport en dat de omgang met medewerkers „volstrekt onaanvaardbaar is”. (NRC)

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. 0900-0113 of www.113.nl
    • Belia Heilbron