Verwachte economische groei in de EU aanzienlijk lager

Vooral grote Europese economieën, waaronder Nederland, doen het iets minder goed dan was verwacht.

Voor geen van de Europese lidstaten wordt in 2019 krimp verwacht.
Voor geen van de Europese lidstaten wordt in 2019 krimp verwacht. Foto Getty Images

De Europese economie zal dit jaar minder snel groeien dan in het afgelopen jaar en trager dan verwacht. Dat verwacht de Europese Commissie in haar donderdag gepubliceerde wintervoorspelling. Met name grote economieën, waaronder de Nederlandse, spelen een rol in de tragere groei.

De Europese Commissie verwacht dat het bruto binnenlands product in de Europese Unie dit jaar 1,5 procent groeit, tegen 1,9 procent in 2018. Voor de negentien landen in de eurozone wordt met 1,3 procent een nog iets lagere groei verwacht. Dat is volgens de commissie een gevolg van ontwikkelingen buiten de EU.

Bijgesteld

De wintervoorspelling is minder optimistisch dan de verwachting in het najaar, toen voor zowel de hele EU als de eurozone een groei van 2,1 procent werd verwacht. Met name voor de grote economieën, waaronder Duitsland, Italië en Nederland, is de verwachting nu naar beneden bijgesteld. De verwachting is overigens dat de groei van de economie in de tweede helft van het jaar alweer zal versnellen.

De problemen worden volgens Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie, vooral veroorzaakt door “externe factoren, zoals spanningen op handelsgebied en groeivertragingen in opkomende markten, en met name in China”. De aanstaande Brexit leidt tot “nog meer onzekerheid”, aldus Dombrovskis. Sommige Europese lidstaten hebben last van binnenlandse problemen, zoals “verstoringen van de autoproductie, sociale spanningen en onzekerheid over het begrotingsbeleid”, aldus de Commissie.

Economische groei wordt gestuwd door onder meer een betere arbeidsmarkt en een beter financieringsklimaat. Volgens Dombrovskis moet bovendien nagedacht worden over, “structurele hervormingen” en “voorzichtig begrotingsbeleid” om de groei te versnellen.

Italië het traagst, Malta het snelst

Voor geen van de Europese lidstaten wordt in 2019 economische krimp verwacht. De Italiaanse economie zal naar verwachting het traagst groeien. Dat land verkeert momenteel in een recessie, nu de economie al twee kwartalen is gekrompen. Over het hele jaar wordt toch een plus van 0,2 procent verwacht.

Malta zal volgens de cijfers de sterkste groei doormaken met 5,2 procent. Ierland staat met 4,1 procent op plek twee. Voor Nederland wordt een groei verwacht van 1,7 procent, iets meer dan het EU-gemiddelde van 1,5 procent. Onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België doen het slechter dan gemiddeld, maar blijven alle boven de 1 procent groei.

Het Centraal Planbureau in Nederland verwachtte in zijn Decemberraming voor dit jaar een economische groei van 2,2 procent, aanzienlijk hoger dan het nieuwe Europese cijfer. Het IMF verwachtte vorige maand met 1,6 procent ook een sterkere groei in de eurozone. Het verschil is deels te verklaren door de beschikbaarheid van recentere gegevens, maar is voor een ander deel toe te schrijven aan verschillen in rekenmethodes.