Brieven

Brieven

In Nieuwe elite onderscheidt zich met yoga, podcasts en havermelk (1/2) legt professor Elizabeth Currid-Halkett uit hoe de huidige elite zich onderscheidt met cultureel kapitaal. Daarbij gaat het onder andere om consumptiepatronen waarin reflectie op gezondheids- en milieubewuste keuzes centraal staat. Deze geïnternaliseerde aandacht voor een gezonde leefstijl is een belangrijk fundament voor het maken van gezonde keuzes. Opmerkelijk genoeg wordt deze cruciale factor in het recente Nationaal Preventieakkoord niet onderkend. Sterker nog, het zet bij het stimuleren van gezond gedrag vooral in op voorlichting en het aanspreken van burgers op hun eigen verantwoordelijk. Hoewel dit soort maatregelen vast positief uitpakken voor groepen met veel cultureel kapitaal, sluit dit nauwelijks aan bij de belevingswereld van veel andere mensen. Sommige voorstellen zullen zij zelfs als bedilzuchtig ervaren, waardoor deze mogelijk weerstand oproepen. Juist in die groepen waar veel gezondheidspotentieel onbenut blijft, zal het Preventieakkoord dus waarschijnlijk niet het gewenste effect hebben. Hier blijft dan ook een belangrijke uitdaging liggen: om duurzame gezondheidswinst te boeken moet veel meer aandacht worden geschonken aan de cruciale rol van cultureel kapitaal in het maken van (on)gezonde keuzes, en aan het ontwikkelen van gezondheidsvoorstellen en –informatie die aansluit bij de belevingswereld van burgers met weinig cultureel kapitaal.


zijn respectievelijk senior onderzoeker, universitair hoofddocent en hoogleraar aan de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit.