Brieven

Brieven

Venezuela

Foute motieven

Nederland heeft besloten de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó van Venezuela te erkennen (Ook Nederland erkent Guaidó als leider Venezuela, 5/2). Acht dagen daarvoor had Nederland samen met andere landen Maduro een ultimatum gesteld om vrije verkiezingen uit te schrijven. Dat deed hij niet. En gelijk heeft hij. Niet dat ik zijn beleid steun en ik twijfel evenmin aan de wens van de meeste Venezolanen dat hij vertrekt. Wel betwijfel ik de motieven van de landen die in navolging van de VS, zonder enige kennis over zijn plannen, Guaidó erkennen. Met bescherming van mensenrechten of herstel van democratie heeft het niks te maken; dan zou aan een hele rij landen een ultimatum gesteld moeten worden. Ik vrees dat het vooral gaat om olie en geopolitiek. Venezuela heeft de grootste oliereserves ter wereld. Voor de VS, Rusland en China van groot belang. Ten slotte betekent het erkennen van een zelfbenoemde president, hoe ‘interim’ dan ook, schending van de soevereiniteit van een land.


historica en journaliste, hoofdredacteur van La Chispa

Café Americain

Maar matig beschermd

Het American in Amsterdam verandert in het Hard Rock Hotel. Voor velen een gotspe, maar helaas, de naam is niet beschermd. De leestafel komt nu wél terug. Maar wie het Café Americain betreedt, constateert dat de sfeer allang (door de verbouwing in 2017) is verdwenen. Mulisch krijgen we er niet mee terug, maar we hadden kunnen voorkomen dat de hardhouten lambrisering werd overschilderd met ‘hippe’ verf. Monumentale interieurs zijn matig beschermd. Bij vergunningaanvragen zijn overheden graag ter wille van economisch belang. Ze moeten zich gaan bezinnen over de omgang met historische interieurs. En het is aan investeerders om vanuit de kracht van lokale historische waarden te gaan ondernemen. Juist bij historische hotels liggen meer duurzame kansen dan in het volgen van ‘global strategies’.


Directeur Erfgoedvereniging Heemschut

Stalbranden (1)

Accepteren we dit nog?

Weer zijn 2.500 dieren slachtoffer geworden van een stalbrand (Stalbranden? Niets lijkt nog te helpen 4/2). Minister Schouten wil geen nieuwe brandveiligheidseisen opleggen omdat dit te duur zou zijn voor veehouderijen. Dit betekent dat Nederland accepteert dat massale sterfte van dieren nu eenmaal hoort bij de manier waarop we vee houden: veel dieren op een klein oppervlak om te voldoen aan onze wens naar goedkoop vlees. Juist Schouten zou dit probleem wél kunnen aanpakken: door in te zetten op inkrimping van de veestapel en een heffing op vlees in te voeren waardoor milieu- en dierenwelzijnsmaatregelen kunnen worden ingevoerd en betaald. Of de sector moet zelf beter onderhandelen over een verantwoorde prijs. Tot die tijd is iedereen die goedkoop vlees produceert, verkoopt én koopt medeverantwoordelijk voor dit soort gruwelijkheden.


co-auteur VOER

Stalbranden (2)

Dit noemen we niet zo

In het artikel Stalbranden? Niets lijkt nog te helpen worden enkele organisaties genoemd (brandweer, verzekeraars, gemeenten) die zeggen „massale euthanasie tijdens stalbrand kan op maatschappelijke weerstand stuiten”. In kringen van dierenbeschermers wordt vaak dit verhullend taalgebruik gehanteerd. Dood- of afmaken wordt vervangen door euthanasie waardoor het woord euthanasie in een verkeerd daglicht komt te staan. Euthanasie is actieve levensbeëindiging op verzoek van een patiënt, onder strikte voorwaarden. Het doden van dieren is géén euthanasie.

Cursussen

Nog meer weerzin

Driekwart van de werkenden wil niet op cursus, schrijft Ben Tiggelaar. Ik volg bij mijn werkgever (Defensie) regelmatig cursussen. Daar is vaak wél geld om werknemers vertrouwd te maken met nieuwe softwareprogramma’s maar géén geld om deze aan te schaffen. Totale verspilling van geld en tijd.