Opinie

Als Thierry, het genie, het onbenul blootlegt

Tom-Jan Meeus

Het goede van Thierry Baudet is: de FvD-leider weet zo onmetelijk veel dat hij ook exact weet wat anderen niet weten. Je hebt mensen die na uitvoerige studie van een onderwerp inzien hoe klein hun kennis is. Wie kennis vermeerdert vermeerdert smart. Niet Baudet. Hij bestudeert een thema en weet daarna: geen collega kan nog aan mij tippen.

Je zag het in het debat over het ontwerp-klimaatakkoord. Het jonge genie kende geen genade voor zijn opponenten.

Hij verweet Jetten (D66) dat hij „leeft in een droomwereld, waarin dingen het geval zijn omdat je hoopt dat ze het geval zijn”.

Hij hoorde Klaver (GroenLinks) „iets zeggen wat (…) zijn kinderlijke visie op de economie heel goed blootlegt”.

Hij rekende Dijkhoff (VVD) aan dat „hij gewoon geen idee [heeft] wat het [klimaatbeleid] gaat kosten en hoe hij die targets gaat bereiken. (…) Dat is echt absurd”.

Hij vroeg Segers (CU): „Weet u überhaupt waar u het over heeft? Weet u iets over CO2, de atmosfeer, het broeikaseffect?”

En tussen al dit onbenul moest Baudet overbrengen dat het land maar liefst „1.000 miljard” euro gaat uitgeven om de „waanzinnige” klimaatdoelen te halen.

Jetten had er een vraag over. Hij zei: het kabinet laat de plannen doorrekenen door de planbureaus; zullen we uw kostencalculatie – die 1.000 miljard euro – ook aan de planbureaus voorleggen? Baudet aarzelde – maar stemde in.

Ofwel: wie weet hier nou echt te weinig?

Nu stond die 1.000 miljard euro vorig jaar november al op het omslag van Elsevier. Het verwees naar een artikel van klimaatrelativist Marcel Crok, ook actief in FvD, die zijn calculatie, net als Baudet in de Kamer, mede baseerde op een berekening van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Dit becijferde vorig jaar dat het ‘energieneutraal’ maken van alle 7,6 miljoen woningen in Nederland 235 miljard euro kost. Maar in het ontwerp-klimaatakkoord – misschien had Baudet dit puntje gemist – worden tot 2030 slechts 1,5 miljoen woningen verduurzaamd; eenvijfde van het aantal dat 235 miljard euro zou kosten.

Zo bevatte Croks calculatie meer levensgrote gaten, schreef PBL-onderzoeker Bart Strengers in december op het blog Klimaatverandering: „Het is volstrekt onduidelijk waarop deze sprong naar 1.000 miljard is gebaseerd.”

Dus nu ben ik benieuwd hoe Baudet de onbenullen – Jetten, Klaver, Dijkhoff, Segers – alsnog van zijn calculatie overtuigt. Al hou ik er rekening mee dat hij bij nader inzien denkt: laat die planbureaus maar zitten ook, ik weet het toch beter.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Lotfi El Hamidi.