Recordaantal klachten over geluidshinder Eindhoven Airport

Het aantal klachten over het groeiende vliegverkeer lag 50 procent hoger dan in 2017. Ook het aantal klagers groeide ten opzichte van vorig jaar.

Het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport groeit al jaren.
Het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport groeit al jaren. Foto Rob Engelaar/ANP

Het aantal klachten over geluidshinder rondom Eindhoven Airport lag in 2018 met bijna 45.000 flink veel hoger dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM), die het ministerie van Defensie adviseert over hinder rond vliegbases met militaire vluchten. De meldingen betreffen voornamelijk het burgervliegverkeer van en naar Eindhoven Airport, en in mindere mate militaire vluchten.

Het aantal klachten groeit al jaren, evenals het vliegverkeer vanaf Eindhoven Airport. Waar omwonenden in 2016 en 2017 respectievelijk bijna 23.000 en 29.000 klachten indienden, lag het aantal meldingen vorig jaar zo’n 50 procent hoger dan in 2017. Het overgrote deel van de meldingen komt uit Eindhoven, maar ook de hoeveelheid meldingen uit buurtgemeenten Son en Breugel, Waalre en Veldhoven is fiks gestegen. In Son en Breugel groeide het aantal klachten van 66 in het laatste kwartaal van 2017 naar ongeveer 1.500 eind vorig jaar.

Niet alleen de hoeveelheid klachten, maar ook het aantal klagers lag in 2018 hoger dan het jaar ervoor. Toen dienden ruim 1.500 omwonenden een klacht in. In 2018 waren dat er meer dan 2.500. Wel is een klein groepje klagers verantwoordelijk voor een opvallend aantal meldingen. Van oktober tot en met december 2018 dienden zes mensen in totaal ongeveer 3.500 klachten in.

Toenemende drukte

Eindhoven Airport is na Schiphol het vliegveld dat de meeste passagiers per jaar verwerkt. Het verkeer vanaf het Brabantse vliegveld groeit al jaren. In 2018 vonden bijna 39.000 vliegbewegingen plaats. In 2017 was dit nog ruim 36.000. Zeven jaar eerder lag dat aantal nog onder de 20.000.

Naast het groeiende aantal vluchten speelde ook de weersomstandigheden een rol in het toenemende aantal klachten, zegt een woordvoerder van Eindhoven Airport. Door de “overheersende windrichting” zouden vliegtuigen vaker vliegroutes boven de bebouwde kom gebruiken die voor overlast zorgen.