Islamitische hogeschool Rotterdam failliet

Vijf medewerkers hebben nog ruim 100.000 euro aan achterstallig salaris tegoed. De school gaat nog niet meteen dicht.

Het pand van de failliete hogeschool in Rotterdam op een foto uit mei 2016. De oude naam van de instelling staat nog op de gevel.
Het pand van de failliete hogeschool in Rotterdam op een foto uit mei 2016. De oude naam van de instelling staat nog op de gevel. Foto Google Maps

De hogeschool van de Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences in Rotterdam is dinsdag door de rechter failliet verklaard. Dat bevestigt curator Marcel Windt woensdagavond tegenover NRC. Drie leerkrachten en twee andere personeelsleden hadden via hun advocaat om het faillissement gevraagd, omdat ze samen nog ruim 100.000 euro aan salaris tegoed hadden.

Het bankroet betekent niet dat de school nu direct dichtgaat. Volgens curator Windt wil de school openblijven, en gaat de stichting achter de instelling in verzet tegen het faillissement. Windt maakt nu een inventarisatie van de totale schulden van de school.

In november dreigde minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) nog met intrekking van de accreditatie van de school. Reden waren zorgen van de Inspectie van het Onderwijs over de bestuurlijke en financiële gang van zaken bij de school. De begroting zou niet realistisch zijn, en er was onduidelijkheid over wie er in het stichtingsbestuur zaten. Uiterlijk eind februari moest de school voor verbetering zorgen.

Over een week duidelijkheid

Of de hogeschool er nog in kan slagen om een geldschieter te vinden en zo het faillissement af te wenden, is volgens curator Windt moeilijk in te schatten. Aan de ene kant gaat het om een school die eerder “onder vuur heeft gelegen”, zegt hij. “Toch zijn er misschien ook partijen aan wie er veel gelegen is om deze vorm van onderwijs te continueren. Normale inschattingen over de overlevingskansen gaan nu even niet op.” Volgens Windt moet over een week duidelijk worden of de school kan blijven bestaan.

Op de hogeschool kunnen studenten een hbo-master islamitische geestelijke zorg halen. Voor 2017 heette de instelling de Islamic University of Europe, maar die naam werd aangepast omdat de term ‘universiteit’ een beschermd begrip werd. In oktober werd de rector van de school opgepakt op verdenking van valsheid in geschrifte en verduistering. Hij werd nog dezelfde week vrijgelaten. In 2016 was de man ook al opgepakt op soortgelijke verdenkingen.

Correctie (7 februari 2019): In een eerdere versie van dit stuk werd vermeld dat niet de hogeschool van de Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences failliet is gegaan, maar de hogeschool van de Stichting Islamic University of Applied Sciences (IUR). Dat was een fout: de IUR staat los van de Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences en is niet failliet gegaan.