Vakbond: regel geen vervangende leraren

Lerarentekort

Vakbond CNV en belangenbehartiger de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) hebben scholen maandag opgeroepen om deze week geen vervanging voor zieke basisschooldocenten te regelen. Door het grote tekort aan basisschoolleraren zijn schoolleiders door heel Nederland veel tijd kwijt aan het regelen van vervanging.

In veel gevallen lukt het niet om op tijd vervangend personeel in te schakelen, blijkt uit een rondgang van de AVS onder 1.400 schooldirecteuren. Door de griepgolf waar Nederland sinds december mee kampt, zijn nu gemiddeld 2,5 leerkrachten per school vijf dagen afwezig.

In eenderde van de gevallen kon een noodoplossing worden gevonden. Dan wordt een directeur voor de klas gezet of worden groepen samengevoegd. Voor weer eenderde van de uitval was vervanging niet mogelijk waardoor kinderen naar huis moesten. Maar, zo benadrukt de AVS, op dat moment zijn er vaak al uren besteed aan het zoeken naar vervangende leerkrachten.

De schoolleiding is verantwoordelijk voor het regelen van vervanging, een taak waar directeuren volgens de CNV en AVS nu onevenredig veel tijd aan kwijt zijn. De AVS noemt het vinden van vervanging een „enorme opgave”. CNV Schoolleiders-voorzitter Rijk van Ommeren wil met de actie van deze week meer erkenning voor schooldirecteuren. „De kerntaak van een schoolleiding is het verbeteren van onderwijs, maar daar komen ze amper aan toe. Naarmate het lerarentekort toeneemt, zien we de klachten van schoolleiders toenemen. De realiteit is dat er nauwelijks vervanging gevonden wordt.”