Pensioen blijft voor zzp-schilders verplicht

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week civiel recht: pensioen en faillissement.

Getty Images

Iedereen die werkt in het schildersbedrijf is verplicht mee te doen aan het bedrijfstakpensioenfonds voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf, kortweg Bpf Schilders. Die plicht geldt werkgevers en werknemers, en ook zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Drie zzp’ers, verenigd in Zelfstandigen Bouw te Woerden, willen af van de verplichte afdracht aan het Bpf Schilders (30.000 deelnemers, 6,85 miljard euro belegd vermogen). Volgens hen is de bepaling in strijd met het Europese verbod op kartels. Mede door de verplichte deelneming zouden hun arbeidskosten oplopen tot circa 90 procent van de eindprijs van hun dienstverlening. Daardoor zouden hun mogelijkheden om te concurreren met schildersbedrijven met personeel op ongeoorloofde wijze worden belemmerd. Zzp’ers kunnen heel goed voor hun eigen pensioenvoorziening zorgen, zeggen ze. Zzp-schilders die zich vrijwillig bij het Bpf Schilders willen aansluiten, moeten die mogelijkheid hebben, maar de verplichting moet van tafel, eisen ze.

De rechtbank Den Haag wees de vordering van de zzp’ers vorige week af. Afspraken over pensioenen tussen werkgevers en werknemers in een bedrijfstak vallen niet onder het Europese kartelverbod, aldus de rechtbank. Dat is expliciet vastgelegd in de mededingingsregels en ook bekrachtigd in verschillende uitspraken van het Europees Hof. De premieplicht beperkt de concurrentie op arbeidskosten weliswaar enigszins, maar die beperking is verwaarloosbaar en ook toelaatbaar gezien het doel: sociale dumping voorkomen. Bovendien, aldus de rechtbank, blijven zzp-schilders vrij hun tarieven te bepalen en vrij in hun keuze meer of minder service en/of kwaliteit te leveren.

www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBDHA:2019:702