CDA-lijsttrekkers in opiniestuk: stop met klimaatdrammen

De twaalf CDA-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen willen realistischer klimaatplannen, schrijven zij in de Telegraaf.

Windmolens in Nederland.
Windmolens in Nederland. iStock

Alle twaalf CDA-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen schrijven dinsdag in De Telegraaf dat zij realistischer klimaatplannen willen dan het kabinet voorstaat. “Wij kunnen de klimaatopgave tot een succes maken (…) als we stoppen met dromen en drammen en kiezen voor haalbare, betaalbare en realistische plannen”, schrijven zij.

De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen was al begonnen toen Klaas Dijkhoff (VVD) in diezelfde krant afstand nam van concept-klimaatakkoord. De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag vanaf 16.15 uur over het concept-klimaatakkoord.

Klimaatdebat

De lijsttrekkers schrijven dat de klimaataanpak aan vier voorwaarden moet voldoen: er moet draagvlak zijn, de veranderingen moeten voor iedereen te betalen zijn, het moet niet te snel gaan, en Nederland zou niet meer moeten doen dan andere Europese landen. “Een Nederlandse ‘kop’ op de Europese doelen betekent dat wij voor veel geld de problemen van andere landen oplossen en de concurrentiepositie voor MKB’ers en grote bedrijven verslechtert”, schrijven de lijsttrekkers. Uit cijfers blijkt echter dat Nederland een achterblijver in Europa is. Het lukt Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wél om CO2-uitstoot te verminderen.

Voordat het concept-akkoord was gesloten, sprak CDA-leider Sybrand Buma in augustus in Elsevier ook al de vrees uit dat de afspraken niet goed zouden uitpakken voor gewone mensen en zou leiden tot een tweedeling in de maatschappij. “Ik vrees een herhaling van 2002, de Pim Fortuyn-revolte, maar dan niet rond het thema migratie, maar rond het thema klimaat”, zei hij.

Volgens onze politiek redacteur Barbara Rijlaarsdam kan dit opiniestuk worden gezien als waarschuwing:

“Buma heeft eerder al gezegd dat het voor de burger betaalbaar moet blijven. Er is onvrede van de lijsttrekkers dat hij daarna niet meer stelling nam, terwijl Dijkhoff dat wel deed. Het is vooral een signaal aan de landelijke CDA’ers: laat de VVD dit onderwerp niet kapen.”

Lees meer over het komende debat: Oppositie wil coalitie opnieuw uit elkaar spelen in debat over klimaat