Opinie

Literair toerist

Ik ben bezig in het meer dan grandioze literaire werk Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Daarin schrijft hij over de schaamte en onttovering die hij en met hem ook vele anderen ervaren, wanneer ze in het buitenland als toerist herkend worden.

Het is eigenlijk net zo met literaire bestsellers, denk ik bij mijzelf, terwijl ik het boek in mijn tas verberg voor de vrouw die naast mij in de wagon komt zitten.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl