Is dit nieuws?De redactie van NRC schrijft dagelijks tientallen nieuwsberichten. Veel onderwerpen waar onze verslaggevers mee aan de slag gaan vallen af, omdat nieuws dat rondgaat niet blijkt te kloppen of afkomstig blijkt van een onbetrouwbare bron. Op deze plek tonen wij wat onze overwegingen zijn om bepaalde nieuwsonderwerpen (nog) niet te brengen op onze site.

We sluiten dit blog

Lees hier verder in het nieuwe Is dit nieuws?-blog.

Bericht: Consumentenbond waarschuwt voor aanschaf 'zware medicijnen' via internet
Brengen we niet omdat: Was al bekend

Toelichting: Volgens de Consumentenbond is het aanschaffen van zware medicijnen online "kinderlijk eenvoudig". Dit is op zichzelf geen nieuws. Al sinds de oprichting van webshops is de aanschaf van medicijnen zonder doktersrecept een bekend verschijnsel. Al in 2009 waarschuwde de bond hiervoor (met nota bene dezelfde bewoording).

Navraag leert dat de cijfers van het RIVM, waar de Consumentenbond in de laatste publicatie zijn zorgen op baseert, uit 2017 stammen. Het RIVM zegt te werken aan een nieuw onderzoek naar de online verkrijgbaarheid van zware medicijnen, maar dat is nog niet gepubliceerd. Zodra er nieuwe feiten over dit onderwerp bekend zijn, kunnen we alsnog besluiten hier een nieuwsbericht over te publiceren. Voor nu laten we het liggen.

Vorig jaar interviewde NRC een promovenda op het gebied van online handel in medicijnen: een illegale erectiepil is makkelijk gekocht

Bericht: 9.456 jongeren één klik verwijderd van cybercrime
Brengen we niet omdat: campagne

Toelichting: Meerdere media schreven donderdag over een campagne van de politie om jongeren bewust te maken van de gevaren en mogelijke gevolgen van cybercrime. Bijna 10.000 Nederlandse jongeren klikten via onder meer het Instagramaccount van een vlogster of de website scholieren.com op een link die ze verleidde meer informatie te krijgen over het hacken van bijvoorbeeld een account of online geld te stelen voor een game. In werkelijkheid bracht de link ze naar een door de politie opgezette campagne over cybercrime. Het is voor het eerst dat de politie zich met een landelijke campagne over cybercrime richt op potentiële daders.

Volgens de politie stonden de jongeren door op de link te klikken "op het punt" om geld te stelen, een DDoS-aanval te kopen of een account te hacken op Instagram. Dit lijkt te scherp gesteld. De conclusie dat de jongeren daadwerkelijk een account wilden hacken omdat ze op de link klikten, kan niet worden getrokken op basis van deze campagne. Het is niet duidelijk waarom de jongeren op de link klikten: nieuwsgierigheid of kwade wil?

Omdat de politie met de campagne alleen voor bewustwording wil zorgen en het onderwerp bespreekbaar wil maken, hebben wij besloten hier nu geen nieuwsbericht over te maken.

Bericht: Milieubewegingen klagen Shell aan
Brengen we niet omdat: dreigen met een rechtszaak

Toelichting: Verschillende media berichten dinsdag dat zes milieuorganisaties zich aansluiten bij de rechtszaak tegen Shell, die is aangespannen door Milieudefensie. Inzet is dat Shell stopt met zijn olie- en gasproductie. Voor 2050 moet het energiebedrijf alle fossiele energie uitbannen, als het aan de milieubewegingen ligt.

Uit navraag bij de advocaat van Milieudefensie blijkt alleen dat er nog geen dagvaarding verstuurd is. Ook de rechtbank in Den Haag laat desgevraagd weten dat de zaak nog niet is aangebracht en er dus geen zittingsdatum voor staat. Zolang dat niet het geval is, zijn wij terughoudend in onze nieuwsverslaggeving hierover.

Bericht: 'Elke tien minuten trein langs negen steden'
Brengen we niet omdat: Voorbarig nieuws / al bekend

Toelichting: Bij diverse binnenlandse media lezen we woensdag over de komst van een zogenoemde 'metroverbinding' van intercity’s tussen negen grote steden, waaronder Arnhem, Nijmegen, Zwolle, Breda en Eindhoven. Woensdag stuurde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) voorstellen naar de Tweede Kamer over de toekomst van het openbaar vervoer. Een van die voorstellen is een dienstregeling waarbij elke tien minuten een intercity vertrekt die langs negen grote steden rijdt; verder wordt gesproken over de invoering van een snelle passagiersverbinding naar Duitsland.

De voorstellen die worden gedaan, zijn niet nieuw maar al vaker besproken. Het kabinet heeft al meerdere keren de ambitie uitgesproken om in de toekomst met frequente treinen langs deze steden te gaan rijden. Bovendien gaat de toekomstvisie over 2040 - een aanzienlijk aantal jaren waarin nog van alles kan gebeuren. Zodra de voorstellen concreet worden, doet zich alsnog een mogelijkheid voor om erover te schrijven. We brengen dit nu niet als nieuwsbericht.

Bericht: 'Eenderde gletsjers Himalaya smelt voor einde eeuw'
Brengen we niet omdat: Geen nieuw onderzoek

Toelichting: We lezen dinsdag bij binnen- en buitenlandse media over smeltende gletsjers in de Himalaya. In de berichtgeving wordt gesteld dat eenderde van de gletsjers in het Aziatische hooggebergte tegen het einde van deze eeuw gesmolten is, zelfs als de aarde niet meer dan 1,5 graden Celsius opwarmt.

Hoewel de conclusies op zichzelf nieuwswaarde hebben, zijn de onderzoeken waaruit ze worden geciteerd niet nieuw. De wetenschappelijke publicatie die dinsdag aanleiding is voor de berichtgeving, is een samenvoeging van meerdere onderzoeken naar gletsjers in de Himalaya.

In 2017 beschrijven dezelfde onderzoekers al hoe eenderde van het ijs verdwenen is aan het einde van de eeuw. Ook NRC schreef destijds over de uitkomsten van dit onderzoek. Omdat het geen nieuw onderzoek betreft, schrijven we hier dinsdag geen nieuwsbericht over.

Lees het stuk uit 2017: Gletsjers in Himalaya verliezen veel van hun ijs

Bericht: 'Deel van de Amsterdamse brandweer heeft geen vertrouwen meer in leiding'

Brengen we niet omdat: Onvoldoende onderbouwd

Toelichting: Opnieuw verontrustend nieuws over de brandweer in Amsterdam. Een deel van het korps zou geen vertrouwen meer hebben in de korpsleiding, zo zou blijken uit een anonieme brief. Het lijkt de volgende stap in een conflict binnen het korps waar vorig jaar al veel om te doen was.

Navraag bij de brandweer levert weinig op: zo valt niet te achterhalen wie de brief verstuurd heeft en om hoeveel brandweerlieden zich achter het schrijven hebben geschaard. Daarnaast zijn er bij de brandweer geen plannen voor concrete acties bekend - verdere stappen worden volgens de NOS alleen overwogen. Tot slot is de ondernemingsraad niet bereikbaar voor NRC. Kortom: dat een groot deel van de brandweerlieden geen vertrouwen meer heeft in de leiding, is niet goed te onderbouwen. Daarom maken we nu geen nieuwsbericht.

Nieuw blog

Lees hier het vorige Is dit nieuws?-blog terug.