Centraal-Afrikaanse Republiek

Regering en rebellen bereiken vredesakkoord

De regering van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) heeft zaterdag een vredesakkoord bereikt met veertien gewapende strijdgroepen in de Soedanese hoofdstad Khartoem. De overeenkomst moet een einde maken aan de burgeroorlog die al sinds 2012 woedt in het land, maar of dat lukt is onzeker. De afgelopen jaren zijn al zeven van zulke akkoorden gesloten, die geen van alle stand hebben gehouden. Ook de voorbije week was er, terwijl de besprekingen liepen, in delen van de CAR nog veel sektarisch geweld. Sinds eind vorige maand overlegden de strijdende partijen in Khartoem. Volgens Smaïl Chergui, die namens de Afrikaanse Unie bij de besprekingen was, wordt het akkoord de komende dagen officieel ondertekend. (AFP)